Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

TB về thời gian thực tập ( dành cho sv học lại )
26/04/2017-Lê Thị Diệu
TB V/v Thực hiện Đồ án chuyên ngành( học lại)
26/04/2017-Lê Thị Diệu
Vòng 2 sinh viên giỏi tiếng Anh 2017
26/04/2017-Lê Thị Diệu
Thông báo V/v thi Đồ án cơ sở
26/04/2017-Lê Thị Diệu
V/v hoàn thành và nộp báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên năm học 2016-2017
21/04/2017-Nguyễn Đức Hiển
Công viên Châu Á tuyển thực tập
12/04/2017-Lê Minh Thái
Về lịch học của lớp Chuyên đề 1 - CN (1) học kỳ 2 (2016-2017)
10/04/2017-Nguyễn Đức Hiển
Xem thêm

Báo nghỉ lớp lập trình java và lập trình hướng đối tượng
26/04/2017-Trần Thu Thủy
Lịch bảo vệ đồ ân cơ cở thầy cường
26/04/2017-Võ Hùng Cường
Báo nghỉ lớp Phần cứng hệ thống nhúng
19/04/2017-Dương Ngọc Pháp
Báo nghỉ Lập trình vi điều khiển (LT&TH) 18/04/2017
17/04/2017-Dương Ngọc Pháp
Thông báo nghỉ học lớp Java 17/04/2017
17/04/2017-Nguyễn Thế Xuân Long
Thông báo nghỉ học_học bù lớp CSDL_16CLC
16/04/2017-Trần Thị Kiều
Nghỉ học lớp Phần cứng hệ thống hệ thống nhúng
13/04/2017-Dương Ngọc Pháp
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 313261

Trực tuyến: 13

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên