Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Chốt danh sách và thời gian Tham quan Cty Gameloft
18/05/2018-Nguyễn Đức Hiển
Thông báo cho sv nợ học phí của học phần Kỹ năng chuyên ngành năm 2017-2018
17/05/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo tuyển dụng
17/05/2018-Lê Thị Diệu
Triệu tập sinh viên phổ biến quy định Tham quan kiến tập tại Gameloft
16/05/2018-Nguyễn Đức Hiển
Thời gian Đi thực tế tại Cty Gameloft Đà Nẵng
16/05/2018-Nguyễn Đức Hiển
Thông báo thời gian thi kỹ năng chuyên ngành 2017-2018
14/05/2018-Lê Thị Diệu
Mẫu báo cáo Đồ án cơ sở
26/04/2018-Lê Thị Diệu
Xem thêm

Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương
20/05/2018-Hà Thị Minh Phương
Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương
20/05/2018-
Thời gian báo cáo đồ án chuyên ngành Thầy Cường
14/05/2018-Võ Hùng Cường
Thông báo nghỉ học và học bù lớp Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành (1)
11/04/2018-Dương Thị Mai Nga
Thông báo lịch gặp GVHD đồ án Thầy Cường
11/04/2018-Võ Hùng Cường
Thông báo nghỉ cho các lớp học ngày thứ 4 của cô Trần Thu Thuỷ
27/03/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo thay đổi lịch hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, Kỹ năng chuyên ngành
20/03/2018-Dương Thị Mai Nga
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 419379

Trực tuyến: 20

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên