Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thông báo thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp
21/01/2019-
Thông báo thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp
21/01/2019-
Thông báo thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp
21/01/2019-
Thông báo tuyển dụng
02/01/2019-Lê Thị Diệu
TB Mẫu báo cáo thực tập
27/12/2018-Lê Thị Diệu
TB về thời gian thực tập tốt nghiệp
26/12/2018-Lê Thị Diệu
TB thực tập chuyên môn
26/12/2018-
Xem thêm

V/v thay đổi lịch học thực hành môn Ký thuật lập trình (1) - Lớp 18I1
26/11/2018-Nguyễn Đức Hiển
V/v Lịch hướng dẫn làm đồ án Chuyên ngành và Kỹ năng chuyên ngành - Thầy Hiển
21/10/2018-Nguyễn Đức Hiển
Lịch hướng dẫn Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở
18/10/2018-Dương Thị Mai Nga
TB cho sv đăng ký thực tập chuyên môn
02/10/2018-Lê Thị Diệu
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
30/05/2018-
V/v Thời gian và địa điểm cáo cáo Đồ án chuyên ngành (lớp học lại)
30/05/2018-Mai Lam
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
29/05/2018-Trần Thu Thủy
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 466830

Trực tuyến: 5

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên