Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

BaNaHills tuyển sinh viên
13/06/2017-Lê Minh Thái
Thông báo V/v thi Kỹ năng chuyên ngành
12/06/2017-Lê Thị Diệu
Thông báo V/v thay đổi thời gian thi kỹ năng chuyên ngành
12/06/2017-Lê Thị Diệu
FPT SOFTWARE tuyển Sinh Viên thực tập hè 2017
12/06/2017-Nguyễn Đức Hiển
Khoa thông báo thời gian nộp báo cáo và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp
05/06/2017-
Khoa thông báo thời gian nộp báo cáo và thi Kỹ năng chuyên ngành
05/06/2017-
Chương trình Thực tập Lập trình viên hè 2017 dành cho tất cả các bạn sinh viên CNTT
01/06/2017-Nguyễn Đức Hiển
Xem thêm

Thông báo cho các bạn làm Đồ Án Chuyên Ngành (học lại )
26/06/2017-Trần Thu Thủy
Thông báo đến các bạn làm đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành
09/06/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo lịch hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, kỹ năng chuyên ngành, thực tập (tuần 44)
07/06/2017-Dương Thị Mai Nga
Thông báo cho các sinh viên làm tốt nghiệp do thầy Thái hướng dẫn
06/06/2017-Lê Minh Thái
Thời gian duyệt thông đồ án chuyên ngành (GV VÕ Hùng Cường)
05/06/2017-Võ Hùng Cường
Thông báo đến lớp ĐATN và HPKN
04/06/2017-Trần Thị Kiều
Thông báo đến lớp ĐATN và HPKN
04/06/2017-
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 337640

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên