Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Xác nhận danh sách thực tập tại Bà Nà Hills
11/12/2016-Lê Minh Thái
Thông báo đăng ký thực tập chuyên môn
09/12/2016-Văn Đỗ Cẩm Vân
Thời gian và phòng thi đồ án chuyên ngành
05/12/2016-Lê Thị Diệu
Thông báo nghỉ học lớp Chuyên đề ngày 4/12/2016
02/12/2016-Dương Thị Mai Nga
Email của sinh viên khóa 16
01/12/2016-Văn Đỗ Cẩm Vân
Thông báo tài liệu lớp chuyên đề
30/11/2016-Dương Thị Mai Nga
Thông báo về lịch học lớp chuyên đề 2 (cho sinh viên ngành Công nghệ mạng - truyền thông, Tin học viễn thông và Công nghệ kỹ thuật máy tính)
22/11/2016-Văn Đỗ Cẩm Vân
Xem thêm

Báo cáo thực hành Kỹ thuật số
09/12/2016-
Thông báo đến sinh viên làm ĐACN do GV Trần Thị Kiều hướng dẫn
07/12/2016-Trần Thị Kiều
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN WAPP-2016
06/12/2016-Lê Minh Thái
Tài liệu ôn tập thi môn Anh văn chuyên ngành (2)
05/12/2016-Võ Hùng Cường
Thông báo lớp Visual Basic
02/12/2016-Lê Minh Thái
Thông báo học bù lớp Lập trình hướng đối tượng (3)
02/12/2016-Dương Thị Mai Nga
Thông báo học bù lớp Thực hành Lập trình căn bản (2)
02/12/2016-Dương Thị Mai Nga
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 235339

Trực tuyến: 6

Tài liệu hiện có: 33

Biểu mẫu hiện có: 8