Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thông báo lịch gặp GVHD đồ án chuyên ngành
19/10/2018-
TB V/v khẩn trương đăng ký nơi thực tập
17/10/2018-Lê Thị Diệu
TB cho sv đăng ký học phần Đồ án chuyên ngành
12/10/2018-
TB cho sv đăng ký học phần chuyên đề (
11/10/2018-Lê Thị Diệu
Tham gia ngày Tuyển dụng thực tập của Cty Enclave
04/10/2018-Nguyễn Đức Hiển
TB tuyển dụng thực tập của công ty Enclave
02/10/2018-Lê Thị Diệu
TB cho sv đăng ký học phần chuyên đề
02/10/2018-Lê Thị Diệu
Xem thêm

V/v Lịch hướng dẫn làm đồ án Chuyên ngành và Kỹ năng chuyên ngành - Thầy Hiển
21/10/2018-Nguyễn Đức Hiển
Lịch hướng dẫn Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở
18/10/2018-Dương Thị Mai Nga
TB cho sv đăng ký thực tập chuyên môn
02/10/2018-Lê Thị Diệu
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
30/05/2018-
V/v Thời gian và địa điểm cáo cáo Đồ án chuyên ngành (lớp học lại)
30/05/2018-Mai Lam
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
29/05/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương - Updated
28/05/2018-Hà Thị Minh Phương
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 450972

Trực tuyến: 4

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên