Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thực hiện đồ án chuyên ngành khóa 15
22/09/2017-Lê Minh Thái
Thông báo thay đổi Gvcn 2 lớp 15I2 và 16I2
13/09/2017-Văn Đỗ Cẩm Vân
Thông tin tuyển dụng nhân sự IT
08/09/2017-Nguyễn Đức Hiển
TB lớp PT & TK hệ thống chiều thứ 6( P.401)
08/09/2017-Lê Thị Diệu
LogiGear tuyển dụng - Tháng 8/2017
08/08/2017-Nguyễn Đức Hiển
TB V/v xét điểm rèn luyện cho sv năm cuối
25/07/2017-
Thông báo lớp Đồ họa 2D
11/07/2017-Lê Minh Thái
Xem thêm

Thông báo các bạn sinh lớp học C#(3) và (4) (Cô Phương) nghỉ học ngày 23/9/2017
22/09/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo các bạn sinh lớp Anh văn chuyên ngành(2) cô Phương được nghỉ sáng thứ 2 ngày 18/9/2017
17/09/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo lớp PT&TK hệ thống sáng thứ Năm, 07/09/2017
06/09/2017-Lê Minh Thái
Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương) ngày 7/8/2017
07/08/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo các bạn lớp C# hè cô Phương ngày 31/7/2017
30/07/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương) ngày 28/7/2017
27/07/2017-
Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương) ngày 28/7/2017
27/07/2017-Hà Thị Minh Phương
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 355107

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên