Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

v/v Thực hiện đồ án các học phần tốt nghiệp
12/03/2018-Lê Minh Thái
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015
27/02/2018-Lê Minh Thái
Thông báo cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối
08/02/2018-Lê Thị Diệu
TB thời gian thi kỹ năng chuyên ngành(học lại)
29/01/2018-Lê Thị Diệu
TB V/v thay đổi GV chấm báo cáo thực tập chuyên môn
18/01/2018-Lê Thị Diệu
Khoa thông báo cho sinh viên thực tập
12/01/2018-
TB ( MỚI NHẤT) về thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017
11/01/2018-
Xem thêm

V/v nghỉ học các lớp học HTML5 và PHP ngày 10/3/2018
08/03/2018-Nguyễn Anh Tuấn
Thông báo các bạn sinh lớp học C#(1), (2) (Cô Phương) nghỉ học chiều thứ 2 ngày 5/3/2018
04/03/2018-Hà Thị Minh Phương
Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Mạng và thiết bị mạng học tiết 6-7 ngày 2/3/2018
02/03/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo nghỉ học lớp An ninh mạng lt-th học ngày 31/01/2018
30/01/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo Nghỉ học lớp Đồ họa máy tính 2 - tuần 25
25/01/2018-Nguyễn Đức Hiển
Thông báo Nghỉ học Lớp Lập trình hướng đối tượng với Java 1&2
25/01/2018-Nguyễn Đức Hiển
Thông báo lịch bảo vệ đồ án cơ sở (học lại)_đợt 2_GV Trần Thị Kiều
18/01/2018-Trần Thị Kiều
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 401500

Trực tuyến: 1

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên