Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia buổi ngoại khóa của Khoa
13/11/2017-Văn Đỗ Cẩm Vân
Thông báo sinh viên khóa 15 tham gia đợt Test tuyển dụng của Cty GameLoft
07/11/2017-Nguyễn Đức Hiển
TB V/v nhận giấy Giới thiệu thực tập
30/10/2017-Lê Thị Diệu
Thông báo triệu tập tham gia buổi ngoại khóa của sinh viên khóa 15
23/10/2017-Văn Đỗ Cẩm Vân
Tham gia sự kiện giới thiệu nghề nghiệp và Test tuyển dụng của Cty Enclave
18/10/2017-Nguyễn Đức Hiển
TB bổ sung danh sách Đồ án chuyên ngành
12/10/2017-Lê Thị Diệu
TB cho sv đăng ký Đồ án cơ sở(học lại )
12/10/2017-Lê Thị Diệu
Xem thêm

Thông báo các bạn sinh lớp học Kỹ thuật lập trình nhóm 2 cô Phương nghỉ học ngày 12/8/2017
08/11/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo nghỉ học học phần HQTCSDL(LT&TH) chiều t4 ngày 8/11/2017
07/11/2017-Trần Thị Kiều
Thông báo nghỉ lớp quản trị mạng 3 học ngày 7/11 tiết 6-7
07/11/2017-Trần Thu Thủy
Thông báo lớp anh văn chuyên ngành cô Phương nghỉ học sáng thứ 2, ngày 611/2017
06/11/2017-
Thông báo lớp anh văn chuyên ngành cô Phương nghỉ học sáng thứ 2, ngày 611/2017
05/11/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo nghỉ học học phần HQTCSDL chiều t4 ngày 1/11
01/11/2017-Trần Thị Kiều
Thông báo thay đổi thời gian gặp GVHD-GV Trần Thu Thủy- tuần 13
01/11/2017-Trần Thu Thủy
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 373499

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 35

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên