Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thực hiện Đồ án cơ sở
05/01/2017-Lê Thị Diệu
Danh sách sinh viên thực tập tai Doanh nghiệp
04/01/2017-Lê Thị Diệu
Thông báo về thực tập chuyên môn tại trường
29/12/2016-Lê Thị Diệu
Thông báo bài tập kết thúc học phần Chuyên đề (cập nhật mới)
22/12/2016-Dương Thị Mai Nga
Thực hiện kỹ năng chuyên ngành dành cho sv (học lại)
19/12/2016-Lê Thị Diệu
Thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp
15/12/2016-Lê Thị Diệu
Thông báo link download tài liệu lớp chuyên đề
15/12/2016-Dương Thị Mai Nga
Xem thêm

Thông báo nghỉ học lớp Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
15/01/2017-Dương Thị Mai Nga
Thông báo nghỉ học lớp HQTCSDL(4)
14/01/2017-Trần Thị Kiều
Lịch gặp GVHD thực tập tốt nghiệp
02/01/2017-Dương Ngọc Pháp
Thời gian gặp sv học lại đồ án cơ sở
28/12/2016-Văn Đỗ Cẩm Vân
Thông báo lịch gặp thực tập tốt nghiệp - GV Trần Thị Kiều
28/12/2016-Trần Thị Kiều
Thông báo lịch gặp thực tập tốt nghiệp thầy Nguyễn Anh Tuấn
28/12/2016-Nguyễn Anh Tuấn
Thời gian gặp gvhd thự tập tại trường gv võ hùng cường
26/12/2016-Võ Hùng Cường
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 254676

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 33

Biểu mẫu hiện có: 8