Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thông báo tuyển dụng viên chức
11/03/2020-Lê Thị Diệu
TB tuyển dụng
03/03/2020-Lê Thị Diệu
TB thời gian báo cáo thực tập chuyên môn(học lại)
25/12/2019-Lê Thị Diệu
TB nộp bản mềm Báo cáo ĐATN sv k17
20/12/2019-Lê Thị Diệu
TB hạn cuối nộp báo cáo ĐATN sv k17
16/12/2019-Lê Thị Diệu
Hội đồng bảo vệ ĐATN K17
13/12/2019-
TB V/v nộp báo cáo Đồ án Tốt nghiệp 2019
13/12/2019-Lê Thị Diệu
Xem thêm

Thay đổi lịch học Lớp Dự án desktop - Java - Nhóm 2 (Thầy Nguyễn Đức Hiển)
17/09/2019-Nguyễn Đức Hiển
Thông báo cho sinh viên Lớp Dự án Web Application (2) - Nhóm 1
13/02/2019-Nguyễn Đức Hiển
V/v thay đổi lịch học thực hành môn Ký thuật lập trình (1) - Lớp 18I1
26/11/2018-Nguyễn Đức Hiển
V/v Lịch hướng dẫn làm đồ án Chuyên ngành và Kỹ năng chuyên ngành - Thầy Hiển
21/10/2018-Nguyễn Đức Hiển
Lịch hướng dẫn Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở
18/10/2018-Dương Thị Mai Nga
TB cho sv đăng ký thực tập chuyên môn
02/10/2018-Lê Thị Diệu
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
30/05/2018-
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 576106

Trực tuyến: 1

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên