Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Buổi ngoại khoá của công ty AXON ACITIVE
16/09/2016-Văn Đỗ Cẩm Vân
Hệ thống mail của khoa cho sinh viên
13/09/2016-Lê Minh Thái
v/v Đăng ký thực hiện đồ án chuyên ngành
13/09/2016-Lê Minh Thái
Bổ sung danh sách sv bảo vệ đồ án tốt nghiệp
17/06/2016-Lê Thị Diệu
Thời gian và hội đồng bảo vệ tốt nghiệp
17/06/2016-Lê Thị Diệu
Yêu cầu nộp đồ án tốt nghiệp
13/06/2016-Văn Đỗ Cẩm Vân
Danh sách phòng thi thực tập chuyên môn
13/06/2016-Văn Đỗ Cẩm Vân
Xem thêm

Cập nhật thông tin ban chấp hành lớp khoá 16
22/09/2016-Võ Hùng Cường
Thực hành Quản trị mạng 01, nghỉ học tiết 3-4, thứ 7, ngày 17/09/2016
15/09/2016-Nguyễn Xuân Pha
thông báo về cử Bí thư, Lớp trưởng tạm thời để chuẩn bị cho công tác Đại hội Chi đoàn của BTV Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin
13/09/2016-Võ Hùng Cường
Lớp Phần cứng hệ thống nhúng và Thực hành Phần cứng hệ thống nhúng HỌC BÌNH THƯỜNG theo lịch sáng mai thứ 4 (31/08/2016)
30/08/2016-Dương Ngọc Pháp
Tài liệu cho lớp Anh Văn Chuyên Ngành (3)
21/08/2016-Hà Thị Minh Phương
Thông báo lớp Thực hành Lập trình hướng đối tượng (1) - Học kỳ hè
10/08/2016-Hà Thị Minh Phương
Thông báo học bù lớp Thực hành HQTCSDL(1)
02/08/2016-Trần Thị Kiều
Xem thêm

Lượt truy cập thứ: 186709

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 31

Biểu mẫu hiện có: 8

porno izle hd porno porno turk porno hd porno porno indir porno porn