Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Giới thiệu sản phẩm phần mềm
17/03/2017-Lê Minh Thái
Thông báo đăng ký đề tài Kỹ năng chuyên ngành
17/03/2017-Lê Minh Thái
Tập trung sinh viên tham gia buổi Kiến tập Hướng nghiệp tại FPT-Software Đà Nẵng
16/03/2017-Nguyễn Đức Hiển
Thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp
12/03/2017-Lê Minh Thái
Thông báo thực hiện đồ án cơ sở
12/03/2017-Lê Minh Thái
Thông báo nghỉ học lớp Lập trình hướng đối tượng 4
09/03/2017-Lê Thị Diệu
Danh sách sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp
06/03/2017-Lê Minh Thái
Xem thêm

Cần tìm sinh viên biết lập trình PhP căn bản
24/03/2017-Trần Thu Thủy
Cần tìm sinh viên có nhu cầu thực tập về mảng Php
24/03/2017-
Thông báo thay đổi lịch hướng dẫn Đồ án cơ sở - Đồ án tốt nghiệp
23/03/2017-Dương Thị Mai Nga
Thông báo đến lớp đồ án tốt nghiệp, đồ án cơ sở
22/03/2017-Trần Thị Kiều
Đổi lịch gặp làm đồ án tốt nghiệp GV Võ hùng cường
20/03/2017-Võ Hùng Cường
Thông báo lớp HQTCSDL(4) tiết 3-4 thứ 7 (18/3) vẫn học bình thường
17/03/2017-Trần Thị Kiều
Báo nghỉ Lớp Anh Văn Chuyên Ngành 04 tuần 32 14/03/2017-Hà Thị Minh Phương
14/03/2017-Hà Thị Minh Phương
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 288520

Trực tuyến: 19

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9