Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

TB V/v thay đổi GV chấm báo cáo thực tập chuyên môn
18/01/2018-Lê Thị Diệu
Khoa thông báo cho sinh viên thực tập
12/01/2018-
TB ( MỚI NHẤT) về thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017
11/01/2018-
Thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017
11/01/2018-
TB thời gian Báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017
11/01/2018-
Thông báo thời gian thi đồ án cơ sở(học lại)
08/01/2018-Lê Thị Diệu
Thực tập và làm tốt nghiệp tại Misa
21/12/2017-Lê Minh Thái
Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ đồ án cơ sở (học lại)_đợt 2_GV Trần Thị Kiều
18/01/2018-Trần Thị Kiều
Thông báo lịch vấn đáp chuyên đề 1 - GV Nguyễn Anh Tuấn (đợt vét)
18/01/2018-Nguyễn Anh Tuấn
Thông báo nghỉ học môn HQTCSDL(1)&(2)
15/01/2018-Trần Thị Kiều
Thời gian báo cáo thực tập GV Võ Hùng Cường
15/01/2018-Võ Hùng Cường
Lịch học bù môn Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử (1)
12/01/2018-Mai Lam
Thông báo lịch thi môn Lập trình căn bản(cải thiện)
11/01/2018-Trần Thị Kiều
Thông báo sv làm đồ án cơ sở (học lại)_gv Trần Thị Kiều hướng dẫn
11/01/2018-Trần Thị Kiều
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 386903

Trực tuyến: 13

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên