Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

TB cho sv đăng ký thực tập chuyên môn(học lại)
04/11/2019-Lê Thị Diệu
Ngày hội Game Jam 2019 ở khu vực Đà Nẵng
16/10/2019-Lê Thị Diệu
Thay đổi thời gian tổ chức sự kiện Test tuyển dụng Thực tập sinh của Cty Enclave
09/10/2019-Nguyễn Đức Hiển
TB danh sách sv chưa nộp đề cương qua mail cho vpk
08/10/2019-Lê Thị Diệu
TB thời gian nộp đề cương Đồ án tốt nghiệp đối với sv khóa 17(lần 2)
01/10/2019-Lê Thị Diệu
Đăng ký tham gia chương trình Test tuyển dụng thực tập sinh của Cty Enclave
01/10/2019-Nguyễn Đức Hiển
Tb kế hoạch gặp gỡ giữa Trưởng khoa CNTT và sv khóa 19
25/09/2019-
Xem thêm

Thay đổi lịch học Lớp Dự án desktop - Java - Nhóm 2 (Thầy Nguyễn Đức Hiển)
17/09/2019-Nguyễn Đức Hiển
Thông báo cho sinh viên Lớp Dự án Web Application (2) - Nhóm 1
13/02/2019-Nguyễn Đức Hiển
V/v thay đổi lịch học thực hành môn Ký thuật lập trình (1) - Lớp 18I1
26/11/2018-Nguyễn Đức Hiển
V/v Lịch hướng dẫn làm đồ án Chuyên ngành và Kỹ năng chuyên ngành - Thầy Hiển
21/10/2018-Nguyễn Đức Hiển
Lịch hướng dẫn Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở
18/10/2018-Dương Thị Mai Nga
TB cho sv đăng ký thực tập chuyên môn
02/10/2018-Lê Thị Diệu
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
30/05/2018-
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 516653

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên