Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thông báo v/v lịch học lớp tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên Trường CĐ CNTT
26/05/2017-Lê Thị Diệu
Thời gian và phòng thi kỹ năng chuyên ngành
24/05/2017-
TopDev.vn tuyển dụng
15/05/2017-Lê Minh Thái
BTC chương trình "Vietnam Mobile Day 2017" tặng 30 vé mời tham dự sự kiện cho sinh viên Khoa CNTT
09/05/2017-Nguyễn Đức Hiển
Kế hoạch tuyển dụng nhân viên của Công ty GameLoft tại trường CĐCNTT
08/05/2017-
Đăng ký tham gia buổi Test tuyển dụng Game Tester và Lập trình viên Fresher của GameLoft Đà Nẵng
04/05/2017-Nguyễn Đức Hiển
FPT SOFTWARE đang cần tuyển dụng
27/04/2017-Nguyễn Đức Hiển
Xem thêm

Thông báo học bù và nghỉ học lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2), (3)
25/05/2017-Dương Thị Mai Nga
Thông báo đến các bạn làm đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành
22/05/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo thay đổi lịch hướng dẫn (từ tuần 42) Đồ án tốt nghiệp, Kỹ năng chuyên ngành, Thực tập (học lại)
22/05/2017-Dương Thị Mai Nga
Thông báo học bù lớp HQTCSDL(4)
20/05/2017-Trần Thị Kiều
Thông báo đổi lịch học lớp MMT cải thiện -tuần 41
15/05/2017-Trần Thu Thủy
Báo dạy bù lớp LT Hướng đối tượng (5) và Ngôn ngữ Lập trình C#(1)
14/05/2017-Hà Thị Minh Phương
Thông báo thời gian bảo vệ Đồ án cơ sở
08/05/2017-Dương Thị Mai Nga
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 326313

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên