Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

V/v thực hiện đồ án cơ sở
26/03/2018-Lê Thị Diệu
V/v thực hiện đồ án chuyên ngành(học lại)
26/03/2018-Lê Thị Diệu
v/v Thực hiện đồ án các học phần tốt nghiệp
12/03/2018-Lê Minh Thái
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015
27/02/2018-Lê Minh Thái
Thông báo cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối
08/02/2018-Lê Thị Diệu
TB thời gian thi kỹ năng chuyên ngành(học lại)
29/01/2018-Lê Thị Diệu
TB V/v thay đổi GV chấm báo cáo thực tập chuyên môn
18/01/2018-Lê Thị Diệu
Xem thêm

Thông báo nghỉ học và học bù lớp Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành (1)
11/04/2018-Dương Thị Mai Nga
Thông báo lịch gặp GVHD đồ án Thầy Cường
11/04/2018-Võ Hùng Cường
Thông báo nghỉ cho các lớp học ngày thứ 4 của cô Trần Thu Thuỷ
27/03/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo thay đổi lịch hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, Kỹ năng chuyên ngành
20/03/2018-Dương Thị Mai Nga
V/v nghỉ học các lớp học HTML5 và PHP ngày 10/3/2018
08/03/2018-Nguyễn Anh Tuấn
Thông báo các bạn sinh lớp học C#(1), (2) (Cô Phương) nghỉ học chiều thứ 2 ngày 5/3/2018
04/03/2018-Hà Thị Minh Phương
Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Mạng và thiết bị mạng học tiết 6-7 ngày 2/3/2018
02/03/2018-Trần Thu Thủy
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 411841

Trực tuyến: 4

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên