Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

TB V/v báo cáo tiến độ thực hiện các loại đồ án ( TB lần 2)
15/11/2018-Lê Thị Diệu
Tb cho sv khóa 16 và những khóa trước học lớp chuyên đề sáng 10/11/2018
09/11/2018-Lê Thị Diệu
Gameloft - Chương trình thực tập và hội thảo
07/11/2018-Lê Thị Diệu
TB V/v nhận giấy giới thiệu đi thực tập
02/11/2018-Lê Thị Diệu
Gameloft - Chương trình Thực tập và Hội thảo
29/10/2018-Lê Thị Diệu
TB về thời hạn đăng ký nơi thực tập
26/10/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo lịch gặp GVHD đồ án chuyên ngành
19/10/2018-
Xem thêm

V/v Lịch hướng dẫn làm đồ án Chuyên ngành và Kỹ năng chuyên ngành - Thầy Hiển
21/10/2018-Nguyễn Đức Hiển
Lịch hướng dẫn Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở
18/10/2018-Dương Thị Mai Nga
TB cho sv đăng ký thực tập chuyên môn
02/10/2018-Lê Thị Diệu
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
30/05/2018-
V/v Thời gian và địa điểm cáo cáo Đồ án chuyên ngành (lớp học lại)
30/05/2018-Mai Lam
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
29/05/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương - Updated
28/05/2018-Hà Thị Minh Phương
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 456405

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên