Google Apps for Education

 

Từ ngày 05/09/2016, khoa CNTT triển khai ứng dụng Google Apps for Education trên cở sở tên miền itf.edu.vn của khoa.

Tất cả các cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc khoa được cấp địa chỉ email theo tên miền này và phải sử dụng trong quá trình công tác, học tập tại trường. Sử dụng hệ thống này chúng ta được Google hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ cho lĩnh vực đào tạo. Xin cảm ơn Google!

Tài khoản của sinh viên được cấp theo số thẻ sinh viên. Ví dụ: sinh viên có số thẻ 141C900123 sẽ có tài khoản là 141C900123@itf.edu.vn.

Mật khẩu ban đầu của tất cả mọi tài khoản là "abcdDDMMYYYY" - trong đó DD, MM, YYYY - ngày, tháng, năm sinh của sinh viên. Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là ngày 1/3/1997 có mật khẩu là "abcd01031997".

Mail server: mail.itf.edu.vn

 

 

Lượt truy cập thứ: 466829

Trực tuyến: 5

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên