HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT ĐƠN VỊ NỘI DUNG HỢP TÁC
1 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan Hợp tác liên kết đào tạo 3 +1: Sinh viên sau khi học xong 03 năm tại trường CĐ Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục học 01 năm tại Đại học Lunghwa để lấy bằng Đại học quốc tế.
Điều kiện:
- Tốt nghiệp CĐ Công nghệ thông tin
- Có điểm tiếng Anh TOEIC 400
2 Trường Newcastle, Vương Quốc Anh Trường Newcastle công nhận chương trình và quá trình đào tạo của trường CĐ CNTT, sinh viên của Trường CĐ CNTT có thể tham gia các chương trình liên kết đào tạo theo các hình thức:
- 3+1: sau khi lấy bằng cao đẳng của Trường CĐ CNTT (3 năm), tiếp tục học thêm 1 năm tại Trường Newcastle để lấy bằng Đại học Teesside của Anh (liên kết với Newcastle);
- 2+1+1: Học 2 năm tại CĐ CNTT, sau đó học thêm 1 năm tại Trường Cao đẳng Newcastle để lấy bằng cao đẳng Newcastle và tiếp tục học 1 năm nữa để lấy bằng Đại học Teesside.
Điều kiện:
- Tiếng Anh (từ 5.0 IElTS trở lên) và điều kiện học tập (tối thiểu 5.5/10 trở lên)

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

STT ĐƠN VỊ NỘI DUNG HỢP TÁC
1 Công ty Phần mềm Fsoft – Chi nhánh Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên tham quan kiến tập
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
2 Công ty TNHH Gameloft – Chi nhánh Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên tham quan kiến tập
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
3 Công ty Kiểm thử Phần mềm LogiGear – Chi nhánh Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên tham quan kiến tập
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
4 Công ty TNHH MTV TT-KTS Toàn Cầu Xanh - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
5 Công ty Phần mềm Unitech – Chi nhánh Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
6 Công ty GLOBAL CYBERSOFT (VIET NAM) JSC – Chi nhánh Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
7 Công ty Phần mềm ENCLAVE - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
8 Cty Giải Pháp Số Nhật Thành - Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
9 Công ty Phần mềm Magrabbit – Chi nhánh Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
10 Cty phần mềm kế toán Bravo - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
11 Enterprise Lab Co., Ltd - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
12 iCare Đà Nẵng - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
- Tài trợ học bổng
13 iViettech - Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên thực tập cuối khóa
- Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
- Tài trợ học bổng
14 Trung tâm nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa Miền Trung - Tư vấn hướng nghiệp
- Đào tạo chuyên đề
 

Lượt truy cập thứ: 466818

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên