Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Mã ngành: 6480105
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm sẽ được trang bị các kiến thức về Công nghệ thông tin, đặc biệt chuyên sâu các kỹ năng lập trình, quy trình sản xuất và quản lý các dự án phần mềm; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, ứng dụng CNTT, các cơ quan nhà nước, xí nghiệp,… Đồng thời cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình với các nền tảng khác nhau, các phần hành công việc cho một dự án phát triển phần mềm.
- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, có thể đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Vận dụng những kiến thức chuyên sâu trong các công việc cụ thể như: Phân tích, thiết kế và lập trình ứng dụng, lập trình Web và các ứng dụng dựa trên nền tảng Web; Phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động và mạng;Lập trình, kiểm thử, hoặc quản trị các dự án phát triển phần mềm.

Về kỹ năng

- Tham gia thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống hệ thống máy tính, mạng máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính.
- Phân tích, thiết kế và xây dựng các phần mềm nghiệp vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Thiết kế và lập trình web các ứng dụng dựa trên nền tảng Web sử dụng các công cụ mã nguồn đóng và mã nguồn mở.
- Phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động và mạng.
- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với tư cách là nhà phân tích, thiết kế, lập trình viên, nhân viên kiểm thử, quản trị dự án,…
- Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình.
- Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Phần mềm sẽ có đủ năng lực để làm việc ở các vị trí:
+ Lập trình viên chuyên nghiệp với các nền tảng khác nhau
+ Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống
+ Chuyên viên kiểm thử phần mềm
+ Quản trị dự án phần mềm
+ Cán bộ tin học có khả năng khai thác sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm; tham gia vào các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, khoa học công nghệ và các hoạt động khác của xã hội
- Đồng thời sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của khoa CNTT trường Đại học bách khoa, khoa Thống kê tin học trường Đại học Kinh tế và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
Học kỳ 1
1 3030010 Toán cao cấp 1 3
2 3020010 Vật lý 3
3 4010010 Anh văn căn bản 1 3
4 6060010 Tin học đại cươngói ố 3
5 6060020 Các phần mềm ứng dụng 3
6 6060140 Lập trình căn bản (C) 3
7 0130010 Giáo dục thể chất 1 (*) 1
Học kỳ 2
8 3030020 Toán cao cấp 2 3
9 4010020 Anh văn căn bản 2 2
10 2020050 Nguyên lí I 2
11 6062060 Cơ sở dữ liệu 2
12 6060090 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
13 6060030 Cấu trúc máy tính 3
14 0130020 Giáo dục thể chất 2 (*) 1
15 0140040 Giáo dục quốc phòng 8
Học kỳ 3
16 2020040 Nguyên lí II 3
17 0130030 Giáo dục thể chất 3 (*) 1
18 6060150 Lập trình hướng đối tượng 3
19 6060320 Mạng máy tính 3
20 6062070 Nguyên lý hệ điều hành 2
21 6060490 Toán rời rạc 3
22 6060050 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3
23 6063620 Ngôn ngữ Lập trình VB.net 3
24 6063610 Ngôn ngữ lập trình C# 3
25 6063760 Đồ họa ứng dụng cơ bản 3
26 6060170 Lập trình trực quan 3
Học kỳ 4
27 2020030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
28 6060190 Lập trình JAVA 3
29 6060250 Thương mại điện tử 2
30 6063580 Thiết kế và lập trình Web 3
31 6063570 Công nghệ phần mềm 2
32 6060300 Hệ điều hành LINUX 3
33 6063890 Phân tích thiết kế hệ thống 3
34 6063640 Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dịch vụ 3
35 6063650 Lập trình trên Windows phone 3
36 6063680 Lập trình trên iOS 3
37 6063630 Lập trình web với ASP.NET 3
Học kỳ 5
38 6064440 Công nghệ HTML & XML 3
39 2020020 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3
40 6062440 Đồ án chuyên ngành 2
41 4010220 Anh văn chuyên ngành - CNTT 2
42 6063910 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3
43 6060350 Lập trình ứng dụng mạng 3
44 6060520 Thực tập chuyên môn - CNTT 3
45 6063920 Lập trình Java nâng cao 3
46 6063670 Lập trình trên Android 3
47 6063690 Lập trình web với PHP 3
48 6063700 Lập trình web với JSP 3
49 6062250 Đồ họa máy tính 3
Học kỳ 6
50 2030020 Pháp luật đại cương 2
51 6062460 Đồ án tốt nghiệp 5
 

Lượt truy cập thứ: 390525

Trực tuyến: 1

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên