Ngành Công nghệ mạng và Truyền thông

Mã ngành: C480102
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ nắm vững kiến thức và kỹ năng thiết kế, vận hành, triển khai, quản trị các hệ thống mạng truyền thông; nắm vững kỹ năng bảo mật hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, đảm bảo an toàn dữ liệu; có cơ hội liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước. Tất cả các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ngày nay đều được trang bị hệ thống mạng truyền thông, do đó nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này của trường hiện nay rất cao.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
- Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
- Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng.
- Có kiến thức vững chắc về mạng truyền thông và các công nghệ nền tảng của nó.
- Có kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, an ninh mạng, các hệ thống chuyển mạch, các mạng di động và các hệ thống truyền thông đa phương tiện

Về kỹ năng

- Có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
- Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
- Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
- Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể trở thành chuyên viên Quản trị mạng giỏi, có đủ cơ hội nhận được văn bằng Quản trị Mạng quốc tế CCNA, CCNP của Cisco; MCSA, MCSE của Microsoft, với đầy đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp:
+ Thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống mạng LAN-WAN, Internet, ....
+ Quản trị hệ thống mạng trên Windows Server, Linux/Unix.
+ Lập trình và triển khai các ứng dụng client/server trên môi trường mạng diện rộng.
+ Xử lý thành thạo những hỏng hóc thông thường của hệ thống mạng; quản trị an ninh hệ thống mạng.


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
Học kỳ 1
1 3030010 Toán cao cấp 1 3
2 3020010 Vật lý 3
3 4010010 Anh văn căn bản 1 3
4 6060010 Tin học đại cươngói ố 3
5 6060020 Các phần mềm ứng dụng 3
6 6060140 Lập trình căn bản (C) 3
7 0130010 Giáo dục thể chất 1 (*) 1
Học kỳ 2
8 3030020 Toán cao cấp 2 3
9 4010020 Anh văn căn bản 2 2
10 2020050 Nguyên lí I 2
11 6060830 Cơ sở dữ liệu 3
12 6060090 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
13 6060030 Cấu trúc máy tính 3
14 0130020 Giáo dục thể chất 2 (*) 1
15 0140040 Giáo dục quốc phòng 8
Học kỳ 3
16 2020040 Nguyên lí II 3
17 0130030 Giáo dục thể chất 3 (*) 1
18 6060150 Lập trình hướng đối tượng 3
19 6060320 Mạng máy tính 3
20 6060290 Nguyên lý hệ điều hành 3
21 6060490 Toán rời rạc 3
22 6062650 Kỹ thuật điện tử 3
23 6063600 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 3
24 6062490 Kỹ thuật truyền số liệu 2
Học kỳ 4
25 2020020 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3
26 6060190 Lập trình JAVA 3
27 6060350 Lập trình ứng dụng mạng 3
28 6064010 Thiết kế mạng và thiết bị mạng 3
29 6060330 Quản trị mạng 4
30 6060300 Hệ điều hành LINUX 3
31 6060200 Lập trình MOBILE 2
32 6064310 Công nghệ WEB và ứng dụng 2
33 6064160 Mạng băng rộng 2
34 6060390 Hệ thống thông tin quang 2
35 6063550 Truyền thông đa phương tiện 2
36 6064030 Kỹ thuật số 2
37 6060470 Công nghệ XML 2
38 6060480 Hệ chuyên gia 2
Học kỳ 5
39 2020030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
40 4010050 Anh văn chuyên ngành 2
41 6060420 An ninh mạng 3
42 6064290 Giám sát hệ thống mạng 2
43 6062440 Đồ án chuyên ngành 2
44 6060520 Thực tập chuyên môn - CNTT 3
45 6064120 Mạng không dây 2
46 6064300 Lập trình mạng nâng cao 2
47 6064330 Lập trình vi điều khiển 2
48 6064320 Quản trị mạng LINUX 2
49 6060500 Trí tuệ nhân tạo 2
Học kỳ 6
50 2030020 Pháp luật đại cương 2
51 6062460 Đồ án tốt nghiệp 5
 

Lượt truy cập thứ: 390539

Trực tuyến: 15

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên