Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 6480201
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về Công nghệ thông tin, các kỹ năng quản trị mạng, thiết kế web và lập trình trên các môi trường khác nhau; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, ứng dụng CNTT, các cơ quan nhà nước, xí nghiệp,… và cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
- Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
- Có khả năng phân tích, thiết kế và lập trình để giải quyết các bài toán Tin học ứng dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
- Có hiểu biết cơ bản về máy tính điện tử và cái nhìn toàn diện về ngành công nghệ thông tin.
- Có khả năng phân tích, thiết kế, quản trị các hệ thống thông tin. Lập trình ứng dụng giải quyết một số bài toán ứng dụng tin học trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
- Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị và bảo trì các hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng.

Về kỹ năng

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
- Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
- Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
- Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Chuyên viên CNTT, có khả năng quản lý hệ thống thông tin của các cơ quan, xí nghiệp.
- Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ.
- Phân tích, thiết kế, điều hành hệ thống thông tin.
- Lập trình ứng dụng trong chuyên môn và quản lý.
- Thiết kế website và quản lý hệ thống giao dịch điện tử.
- Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL, Oracle, MySQL, ...


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
Học kỳ 1
1 3030010 Toán cao cấp 1 3
2 3020010 Vật lý 3
3 4010010 Anh văn căn bản 1 3
4 6060010 Tin học đại cươngói ố 3
5 6060020 Các phần mềm ứng dụng 3
6 6060140 Lập trình căn bản (C) 3
7 0130010 Giáo dục thể chất 1 (*) 1
Học kỳ 2
8 3030020 Toán cao cấp 2 3
9 4010020 Anh văn căn bản 2 2
10 2020050 Nguyên lí I 2
11 6062060 Cơ sở dữ liệu 2 6060010 - Tin học đại cươngói ố: Học trước
12 6060090 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
13 6060030 Cấu trúc máy tính 3
14 0130020 Giáo dục thể chất 2 (*) 1
15 0140040 Giáo dục quốc phòng 8
Học kỳ 3
16 2020040 Nguyên lí II 3
17 0130030 Giáo dục thể chất 3 (*) 1
18 6060150 Lập trình hướng đối tượng 3
19 6060320 Mạng máy tính 3
20 6062070 Nguyên lý hệ điều hành 2
21 6060490 Toán rời rạc 3
22 6063760 Đồ họa ứng dụng cơ bản 3
23 6062650 Kỹ thuật điện tử 3
24 6060050 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3
25 6063600 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 3
Học kỳ 4
26 2020030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
27 6064390 Kỹ thuật số 3
28 6063890 Phân tích thiết kế hệ thống 3
29 6060190 Lập trình JAVA 3
30 6063580 Thiết kế và lập trình Web 3
31 6060300 Hệ điều hành LINUX 3
32 6063620 Ngôn ngữ Lập trình VB.net 3
33 6063610 Ngôn ngữ lập trình C# 3
34 6063710 Ngôn ngữ lập trình Matlab 3
35 6063720 Phần cứng hệ thống nhúng 3
36 6063780 Chế bản điện tử 3
37 6064010 Thiết kế mạng và thiết bị mạng 3
38 6060350 Lập trình ứng dụng mạng 3
39 6062520 Quản trị mạng 3
Học kỳ 5
40 2020020 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3
41 4010220 Anh văn chuyên ngành - CNTT 2
42 6063570 Công nghệ phần mềm 2
43 6060410 An toàn hệ thống thông tin 3
44 6062250 Đồ họa máy tính 3
45 6063880 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 2
46 6062440 Đồ án chuyên ngành 2
47 6060520 Thực tập chuyên môn - CNTT 3
48 6063630 Lập trình web với ASP.NET 3
49 6063690 Lập trình web với PHP 3
50 6063700 Lập trình web với JSP 3
51 6063640 Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dịch vụ 3
52 6064370 Lập trình vi điều khiển 3
53 6063650 Lập trình trên Windows phone 3
54 6063670 Lập trình trên Android 3
55 6063680 Lập trình trên iOS 3
56 6063740 Lập trình di động 3
57 6063750 Lập trình PLC 3
58 6064440 Công nghệ HTML & XML 3
59 6063730 Phần mềm hệ thống nhúng 3
60 6064430 Đồ họa quảng cáo 3
61 6063770 Đồ họa động và hoạt hình 3
62 6063800 Vẽ kỹ thuật trên máy tính 3
63 6060420 An ninh mạng 3
64 6064290 Giám sát hệ thống mạng 2
Học kỳ 6
65 2030020 Pháp luật đại cương 2
66 6062460 Đồ án tốt nghiệp 5
 

Lượt truy cập thứ: 390538

Trực tuyến: 14

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên