Ngành Hệ thống thông tin

Mã ngành: C480104
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin sẽ được trang bị những kiến thức chung về Công nghệ thông tin, đặc biệt những kỹ năng chuyên sâu về quản trị CSDL, phân tích, xây dựng và bảo đảm các HTTT cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại các Công ty tư vấn, thiết kế, triển khai Hệ thống thông tin, quản trị CSDL, hoặc phụ trách HTTT trong các cơ quan nhà nước, công ty, xí nghiệp,… Đồng thời cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.
- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, có thể đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo các hướng chuyên môn cụ thể như: Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin ứng dụng tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp,...
- Thiết kế, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu. Lập trình quản trị và khai thác các cơ sở dữ liệu.

Về kỹ năng

- Tham gia thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống hệ thống máy tính, mạng máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính.
- Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin ứng dụng cho các cơ quan hành chính, doanh nghiệp,...
- Thiết kế, quản trị và khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đơn vị hành chính, doanh nghiệp, dịch vụ,...
- Lập trình khai thác các cơ sở dữ liệu.
- Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình.
- Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống.
- Chuyên viên xây dựng và quản trị hệ thống thông tin cho doanh nghiệp
- Chuyên viên xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu
- Chuyên viên lập trình quản trị và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu
- Cán bộ tin học có khả năng khai thác sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm; tham gia vào các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, khoa học công nghệ và các hoạt động khác của xã hội
- Đồng thời sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể học lên thông lên tất cả các ngành của khoa CNTT trường Đại học bách khoa, khoa Thống kê tin học trường Đại học Kinh tế và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
Học kỳ 1
1 3030010 Toán cao cấp 1 3
2 3020010 Vật lý 3
3 4010010 Anh văn căn bản 1 3
4 6060010 Tin học đại cươngói ố 3
5 6060020 Các phần mềm ứng dụng 3
6 6060140 Lập trình căn bản (C) 3
7 0130010 Giáo dục thể chất 1 (*) 1
Học kỳ 2
8 3030020 Toán cao cấp 2 3
9 4010020 Anh văn căn bản 2 2
10 2020050 Nguyên lí I 2
11 6062060 Cơ sở dữ liệu 2
12 6060090 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
13 6060030 Cấu trúc máy tính 3
14 0130020 Giáo dục thể chất 2 (*) 1
15 0140040 Giáo dục quốc phòng 8
Học kỳ 3
16 2020040 Nguyên lí II 3
17 0130030 Giáo dục thể chất 3 (*) 1
18 6060150 Lập trình hướng đối tượng 3
19 6060320 Mạng máy tính 3
20 6062070 Nguyên lý hệ điều hành 2
21 6060490 Toán rời rạc 3
22 6060050 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3
23 6070810 Nguyên lý kế toán 2
24 6070820 Nhập môn quản trị doanh nghiệp 2
25 6063600 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 3
Học kỳ 4
26 2020030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
27 6063570 Công nghệ phần mềm 2
28 6063890 Phân tích thiết kế hệ thống 3
29 6070830 Hệ thống thông tin kế toán 3
30 6063930 Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 3
31 6063580 Thiết kế và lập trình Web 3
32 6070840 Thương mại điện tử 2
33 6063931 ORACLE 3
34 6063932 MongoDB 3
35 6063620 Ngôn ngữ Lập trình VB.net 3
36 6063610 Ngôn ngữ lập trình C# 3
37 6063397 Xây dựng Web mã nguồn mở 3
38 6070850 ERP 3
Học kỳ 5
39 2020020 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3
40 4010220 Anh văn chuyên ngành - CNTT 2
41 6060410 An toàn hệ thống thông tin 3
42 6064440 Công nghệ HTML & XML 3
43 6062440 Đồ án chuyên ngành 2
44 6060520 Thực tập chuyên môn - CNTT 3
45 6063393 Kho dữ liệu 3
46 6063395 Khai phá dữ liệu 3
47 6063394 Ứng dụng CSDL phân tán 3
48 6063396 Cơ chế bảo mật CSDL 3
49 6070860 SAAS 3
50 6070870 Internet Marketing 3
51 6070880 Hệ thống thông tin quản lý 3
52 6063398 Quản trị mạng 3
53 6063630 Lập trình web với ASP.NET 3
54 6063690 Lập trình web với PHP 3
55 6063700 Lập trình web với JSP 3
Học kỳ 6
56 2030020 Pháp luật đại cương 2
57 6062460 Đồ án tốt nghiệp 5
 

Lượt truy cập thứ: 390541

Trực tuyến: 17

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên