Ngành Hệ thống thông tin

Mã ngành: C480104
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin sẽ được trang bị những kiến thức chung về Công nghệ thông tin, đặc biệt những kỹ năng chuyên sâu về quản trị CSDL, phân tích, xây dựng và bảo đảm các HTTT cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại các Công ty tư vấn, thiết kế, triển khai Hệ thống thông tin, quản trị CSDL, hoặc phụ trách HTTT trong các cơ quan nhà nước, công ty, xí nghiệp,… Đồng thời cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.
- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, có thể đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo các hướng chuyên môn cụ thể như: Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin ứng dụng tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp,...
- Thiết kế, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu. Lập trình quản trị và khai thác các cơ sở dữ liệu.

Về kỹ năng

- Tham gia thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống hệ thống máy tính, mạng máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính.
- Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin ứng dụng cho các cơ quan hành chính, doanh nghiệp,...
- Thiết kế, quản trị và khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đơn vị hành chính, doanh nghiệp, dịch vụ,...
- Lập trình khai thác các cơ sở dữ liệu.
- Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình.
- Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống.
- Chuyên viên xây dựng và quản trị hệ thống thông tin cho doanh nghiệp
- Chuyên viên xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu
- Chuyên viên lập trình quản trị và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu
- Cán bộ tin học có khả năng khai thác sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm; tham gia vào các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, khoa học công nghệ và các hoạt động khác của xã hội
- Đồng thời sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể học lên thông lên tất cả các ngành của khoa CNTT trường Đại học bách khoa, khoa Thống kê tin học trường Đại học Kinh tế và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
 

Lượt truy cập thứ: 466826

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên