Ngành Tin học ứng dụng - chuyên ngành Tin học viễn thông

Mã ngành: C480202
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ được trang bị chuyên sâu các kiến thức thiết kế, quản lý, vận hành và lập trình các thiết bị truyền thông, các hệ thống viễn thông như các thiết bị di động, các hệ thống nhúng, các hệ thống tổng đài; Có cơ hội liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước; có nhiều cơ hội tuyển dụng làm việc tại các Bưu điện, công ty viễn thông như VNPT, Viettel, Mobifone, Vinaphone, tại các trạm thu phát sóng và nhiều xí nghiệp, cơ quan khác.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
- Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
- Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.
- Có khả năng phân tích và lập trình để giải quyết một số bài toán ứng dụng tin học trong lĩnh vực viễn thông.
- Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị và bảo trì các hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng.

Về kỹ năng

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan. 
- Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
- Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Chuyên viên Tin học viễn thông của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tin học viễn thông, truyền thông. 
- Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ. 
- Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm máy tính và viễn thông tại các doanh nghiệp. 
- Quản trị và bảo trì hệ thống mạng nhỏ và vừa tại các cơ quan, doanh nghiệp.


Ngành Tin học ứng dụng - chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện

Mã ngành: C480202
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện sẽ được trang bị các kiến thức về chung Công nghệ thông tin, đặc biệt những kỹ năng chuyên sâu về thiết kế trong lĩnh vực Đồ họa phương tiện: Thiết kế đồ họa và quảng cáo, Thiết kế Web, Sản xuất Video kỹ thuật số; có cơ hội được tuyển dụng váo các vị trí công việc như thiết kế đồ họa, quảng cáo, in ấn, chế bản ảnh, thiết kế Web..., Chuyên viên biên tập phim và âm thanh, chuyên gia kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ, chuyên gia sản xuất game và dựng mô hình nội ngoại thất,… Đồng thời cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về đồ họa đa phương tiện nói riêng.
- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế đồ họa đa phương tiện.
- Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của đồ họa ứng dụng. 
- Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo hướng chuyên môn cụ thể như:
+ Xây dựng và thiết kế website;
+ Xuất bản truyền thông và nghệ thuật đồ họa trên trang web.
+ Thiết kế được các sản phẩm về đồ họa, quảng cáo, nhãn hiệu, in ấn; nắm vững các phương pháp sáng tạo trong thiết kế đồ họa.
+ Sản xuất được Video video kỹ thuật số, hoạt hình, và các phương tiện truyền thông đa phương tiện tương tác khác.

Về kỹ năng

- Có năng lực sáng tạo, thiết kế trong lĩnh vực Đồ họa phương tiện. Nắm vững ngôn ngữ thiết kế đồ họa và các phương pháp sáng tác thiết kế đồ họa;
- Có kỹ năng thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc đa phương tiện và các phần mềm thiết kế Đồ họa ứng dụng một cách thuần thục.. 
- Thiết kế và xây dựng website trong lĩnh vực kinh doanh với qui mô vừa và nhỏ, có năng lực thiết kế và quản trị các trang web.
- Xây dựng kịch bản chuyển động, dựng phim, biên tập âm thanh, thiết kế mô hình 3D.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa ứng dụng 2D, 3D.

Cơ hội nghề nghiệp

- Chuyên viên trong lĩnh vực đồ hoạ thiết kế, xử lý ảnh như quảng cáo, in ấn (Corel), dàn trang sách (Indesign), chế bản ảnh (Photoshop).
- Chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế Web, như là nhà thiết kế 2D (Flash Animator), và nhà thiết kế giao diện web (Web Designer).
- Chuyên viên biên tập phim và âm thanh (Audio­video edito), Chuyên gia biên kịch (Storyboard), chuyên gia kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ (VFX & Compositor), chuyên gia sản xuất game và dựng mô hình nội ngoại thất (3d animator,3D modeler).
- Đồng thời sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của khoa CNTT trường Đại học bách khoa, khoa Thống kê tin học trường Đại học Kinh tế; Các ngành Công nghệ thông tin và ứng dụng, Thiết kế đồ họa của nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
Học kỳ 1
1 4010250 Anh văn 1 3
2 3030050 Toán cao cấp - CN 3
3 6062010 Tin học đại cương 2
4 6062011 Thực hành Tin học đại cương 1
5 6065020 Lập trình căn bản 2 6065021 - Thực hành Lập trình căn bản: Song hành
6 6065021 Thực hành Lập trình căn bản 1 6065020 - Lập trình căn bản: Song hành
7 2030020 Pháp luật đại cương 2
8 2020050 Nguyên lí I 2
9 0130010 Giáo dục thể chất 1 (*) 1
Học kỳ 2
10 6065156 Toán rời rạc 3 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
6065010 - Tin học đại cương: Học trước
11 6065026 Cơ sở dữ liệu 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
6065010 - Tin học đại cương: Học trước
12 6065024 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
6065025 - Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Song hành
13 6065025 Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 6065024 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Song hành
14 6065031 Cấu trúc máy tính 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
6065032 - Thực hành Cấu trúc máy tính: Song hành
15 6065032 Thực hành Cấu trúc máy tính 1 6065031 - Cấu trúc máy tính: Song hành
16 6065099 Mỹ học đại cương 2
17 6065033 Nguyên lý hệ điều hành 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
18 0140030 Giáo dục quốc phòng (*) 3
19 0130020 Giáo dục thể chất 2 (*) 1
Học kỳ 3
20 4010260 Anh văn 2 2
21 2020040 Nguyên lí II 3 2020050 - Nguyên lí I: Học trước
22 6065022 Lập trình hướng đối tượng 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
6065023 - Thực hành lập trình hướng đối tượng: Song hành
23 6065023 Thực hành lập trình hướng đối tượng 1 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Song hành
24 6065159 Mạng máy tính 2 6065031 - Cấu trúc máy tính: Học trước
6065160 - Thực hành mạng máy tính: Song hành
25 6065160 Thực hành mạng máy tính 1 6065159 - Mạng máy tính: Song hành
26 6065098 Vẽ mỹ thuật 3 6065099 - Mỹ học đại cương: Học trước
27 6065100 Hình họa 1 3
28 4010070 Anh văn căn bản 3 2 4010020 - Anh văn căn bản 2: Học trước
29 0130030 Giáo dục thể chất 3 (*) 1
30 6065184 Ngôn ngữ lập trình C# 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
6065185 - Thực hành Ngôn ngữ lập trình C#: Song hành
31 6065185 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C# 1 6065184 - Ngôn ngữ lập trình C#: Song hành
32 6065027 Hệ quản trị CSDL 2 6065026 - Cơ sở dữ liệu: Học trước
6065028 - Thực hành hệ quản trị CSDL: Song hành
33 6065028 Thực hành hệ quản trị CSDL 1
Học kỳ 4
34 2020030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
35 6065101 Hình họa 2 2 6065100 - Hình họa 1: Học trước
36 6065029 Đồ họa máy tính 2 6065024 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Học trước
6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
6065030 - Thực hành đồ họa máy tính: Song hành
37 6065030 Thực hành đồ họa máy tính 1 6065029 - Đồ họa máy tính: Song hành
38 6065088 Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
6065089 - Thực hành Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Song hành
39 6065089 Thực hành Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh 1 6065088 - Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Song hành
40 6065092 Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
6065093 - Thực hành Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn: Song hành
41 6065093 Thực hành Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn 1 6065093 - Thực hành Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn: Song hành
42 6065104 Nguyên lý thị giác 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
43 6065148 Đồ án cơ sở 1
44 6065153 Chuyên đề 1 1
45 6065178 Thiết kế và lập trình Web 2 6065024 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Học trước
6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
6065159 - Mạng máy tính: Học trước
6065027 - Hệ quản trị CSDL: Song hành
6065179 - Thực hành thiết kế và lập trình Web: Song hành
46 6065179 Thực hành thiết kế và lập trình Web 1 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Song hành
47 6065194 Lập trình web với PHP 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
6065195 - Thực hành Lập trình web với PHP: Song hành
48 6065195 Thực hành Lập trình web với PHP 1 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
6065194 - Lập trình web với PHP: Song hành
49 6065188 Lập trình web với ASP.NET 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
6065184 - Ngôn ngữ lập trình C#: Học trước
6065189 - Thực hành Lập trình web với ASP.NET: Song hành
50 6065189 Thực hành Lập trình web với ASP.NET 1 6065188 - Lập trình web với ASP.NET: Song hành
Học kỳ 5
51 6065150 Thực tập chuyên môn 2
52 2020020 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3
53 4010220 Anh văn chuyên ngành - CNTT 2 4010070 - Anh văn căn bản 3: Học trước
54 6065102 Thiết kế và lập trình tương tác 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
6065088 - Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Học trước
6065103 - Thực hành Thiết kế và lập trình tương tác: Song hành
55 6065103 Thực hành Thiết kế và lập trình tương tác 1 6065102 - Thiết kế và lập trình tương tác: Song hành
56 6065111 Kỹ xảo phim ảnh - truyền hình 2 6065090 - Thiết kế đồ họa động và hoạt hình: Học trước
6065091 - Thực hành Thiết kế đồ họa động và hoạt hình: Song hành
57 6065112 Thực hành Kỹ xảo phim ảnh - truyền hình 1 6065111 - Kỹ xảo phim ảnh - truyền hình: Song hành
58 6065094 Kỹ thuật đồ họa 2D 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
6065095 - Thực hành Kỹ thuật đồ họa 2D: Song hành
59 6065095 Thực hành Kỹ thuật đồ họa 2D 1 6065094 - Kỹ thuật đồ họa 2D: Song hành
60 6065154 Chuyên đề 2 1
61 6065149 Đồ án chuyên ngành 2
62 6065107 Sáng tạo quảng cáo 2 6065092 - Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn: Học trước
6065108 - Thực hành Sáng tạo quảng cáo: Song hành
63 6065108 Thực hành Sáng tạo quảng cáo 1 6065107 - Sáng tạo quảng cáo: Song hành
64 6065109 Action Script và kĩ thuật đồ họa 3D 2 6065102 - Thiết kế và lập trình tương tác: Học trước
6065090 - Thiết kế đồ họa động và hoạt hình: Học trước
6065110 - Thực hành Action Script và kĩ thuật đồ họa 3D: Song hành
65 6065110 Thực hành Action Script và kĩ thuật đồ họa 3D 1 6065109 - Action Script và kĩ thuật đồ họa 3D: Song hành
66 6065096 Thiết kế đồ họa 3D 2 6065094 - Kỹ thuật đồ họa 2D: Học trước
6065097 - Thực hành Thiết kế đồ họa 3D: Song hành
67 6065097 Thực hành Thiết kế đồ họa 3D 1 6065096 - Thiết kế đồ họa 3D: Song hành
68 6065196 Lập trình web với JSP 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
6065197 - Thực hành Lập trình web với JSP: Song hành
69 6065197 Thực hành Lập trình web với JSP 1 6065196 - Lập trình web với JSP: Song hành
70 6065190 Công nghệ HTML & XML 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
6065191 - Thực hành Công nghệ HTML & XML: Song hành
71 6065191 Thực hành Công nghệ HTML & XML 1 6065190 - Công nghệ HTML & XML: Song hành
72 6065113 Biên tập và dựng video 2 6065090 - Thiết kế đồ họa động và hoạt hình: Học trước
6065114 - Thực hành Biên tập và dựng video: Song hành
73 6065114 Thực hành Biên tập và dựng video 1 6065113 - Biên tập và dựng video: Song hành
74 6065040 Marketing căn bản 3
75 6065105 Xuất bản Truyền thông 2 6065093 - Thực hành Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn: Học trước
6065089 - Thực hành Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Học trước
6065106 - Thực hành Xuất bản Truyền thông: Song hành
76 6065106 Thực hành Xuất bản Truyền thông 1 6065105 - Xuất bản Truyền thông: Song hành
77 6065090 Thiết kế đồ họa động và hoạt hình 2 6065088 - Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Học trước
6065089 - Thực hành Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Song hành
78 6065091 Thực hành Thiết kế đồ họa động và hoạt hình 1 6065090 - Thiết kế đồ họa động và hoạt hình: Song hành
79 6065115 Triển khai dự án Mỹ thuật Multimedia 2 6065116 - Thực hành Triển khai dự án Mỹ thuật Multimedia: Song hành
80 6065116 Thực hành Triển khai dự án Mỹ thuật Multimedia 1 6065115 - Triển khai dự án Mỹ thuật Multimedia: Song hành
Học kỳ 6
81 6065151 Đồ án tốt nghiệp 5 6065148 - Đồ án cơ sở: Học trước
6065149 - Đồ án chuyên ngành: Học trước
6065150 - Thực tập chuyên môn: Song hành
 

Lượt truy cập thứ: 390530

Trực tuyến: 6

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên