Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý điều hành, đào tạo chuyên ngành của khoa:

• Văn phòng khoa (A314)
• Phòng Trưởng khoa (A315)
• Văn phòng Bộ môn Khoa học máy tính (A312)
• Văn phòng Bộ môn Mạng - Truyền thông (A313)
• Bộ phận phòng máy có 03 phòng máy tính dùng chung, 01 phòng thực hành Cấu trúc máy tính và 04 phòng thí nghiệm với gần 300 máy tính và nhiều thiết bị thí nghiệm chuyên ngành hiện đại. Tất cả các phòng Thực hành-Thí nghiệm đều được kết nối mạng Internet.

Các phòng thực hành chung: mỗi phòng 45 máy tính dành cho các học phần thực hành kiến thức cơ sở.

Phòng thực hành Cấu trúc Máy tính: trang bị 20 máy tính để sinh viên thực hành tháo lắp và 10 máy tính để sinh viên thực hành cài đặt. Phòng dùng riêng cho học phần thực hành Cấu trúc Máy tính, hướng dẫn cho sinh viên nhận biết các thiết bị trong hệ thống máy tính, hướng dẫn tháo lắp và cài đặt một hệ thống máy tính.

Phòng thí nghiệm Công nghệ mạng và Truyền thông: trang bị 7 Router, 3 Switch Cisco hiện đại, 20 máy tính phục vụ cấu hình hệ thống dùng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ mạng và Truyền thông.

Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm: trang bị 24 máy tính cấu hình cao, nhiều thiết bị hiện đại như: đầu đọc vân tay, nhận dạng võng mạc, thiết bị GPS, máy quét kiểm kho, IP Camera, đầu đọc thẻ từ, máy in thẻ nhựa, đầu đọc mã vạch, máy in mã vạch,….. dùng cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống Thông tin.

Phòng thí nghiệm Thương mại Điện tử: trang bị 51 máy tính cấu hình cao dùng cho sinh viên chuyên ngành Thương mại Điện tử và các học phần thực hành kiến thức chuyên ngành.

Phòng thí nghiệm Tin học Viễn thông: trang bị 09 máy tính cấu hình cao, nhiều thiết bị hiện đại như: máy hiện sóng số, máy phát xung, đồng hồ số Điện áp – Dòng điện, robot di động, cánh tay Robot, hệ thống thí nghiệm thực hành điện tử - thông tin – truyền thông, các modun mở rộng giao tiếp dùng chung cho các dòng vi điều khiển,…. dùng cho sinh viên chuyên ngành Tin học Viễn thông và Công nghệ Kỹ thuật máy tính. Sinh viên thực hành trên các hệ thống nhúng, hệ thống điều khiển, các thiết bị điện tử viễn thông.

 

Lượt truy cập thứ: 466827

Trực tuyến: 4

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên