Lược sử

• Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin được thành lập theo quyết định số: 5553/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/10/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 10/2006 gồm 04 ngành: ngành Công nghệ phần mềm, ngành Công nghệ Thông tin, ngành Công nghệ mạng – truyền thông và ngành Kế toán - Tin học. Năm 2008, Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập bộ môn Tin học trực thuộc trường. Năm 2011, bộ môn đã mở thêm ngành mới: Tin học viễn thông, Hệ thống thông tin, nâng tổng số ngành bộ môn đảm nhận giảng dạy lên 5 ngành. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhu cầu học tập, quản lý đào tạo và sự phát triển của nhà trường và đảm bảo tốt hơn chất lượng giảng dạy các chuyên môn của bộ môn Tin học; đồng thời qua đó từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý của nhà trường, Chi ủy và Ban giám hiệu nhà trường đề xuất chủ trương thành lập Khoa Công nghệ Thông tin, trực thuộc trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Ngày 13/04/2012 khoa Công nghệ Thông tin chính thức được thành lập. Sự ra đời của khoa Công nghệ Thông tin là một tất yếu khách quan, góp phần cùng các truờng thành viên của Đại học Đà Nẵng thực hiện thành công vai trò quan trọng và sứ mạng tất yếu của mình đối với sự phát triển bền vững của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung, và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

• Dựa trên cơ sở sứ mệnh của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin xác định sứ mệnh của mình là: “Đào tạo cán bộ có trình độ bậc cử nhân cao đẳng thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng”

• Hiện nay, khoa Công nghệ Thông tin trực tiếp quản lý, tổ chức đào tạo bậc Cao đẳng chính quy cho các ngành của 2 bộ môn Khoa học Máy tính và Mạng – Viễn thông. Ngoài ra, Khoa còn quản lý 03 phòng thực hành và 03 phòng thí nghiệm chuyên ngành.

• Với những đóng góp của mình, Khoa Công nghệ Thông tin đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (2014) và bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (2012).

 

Lượt truy cập thứ: 456394

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên