Lịch công tác

Tuần:
Thứ Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì
Thứ Hai
19/11/2018
Thứ Ba
20/11/2018
Thứ Tư
21/11/2018
Thứ Năm
22/11/2018
Thứ Sáu
23/11/2018
Thứ Bảy
24/11/2018
Chủ Nhật
25/11/2018
 

Lượt truy cập thứ: 456397

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên