Lịch công tác

Tuần:
Thứ Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì
Thứ Hai
13/08/2018
Thứ Ba
14/08/2018
Thứ Tư
15/08/2018
Thứ Năm
16/08/2018
Thứ Sáu
17/08/2018
Thứ Bảy
18/08/2018
Chủ Nhật
19/08/2018
 

Lượt truy cập thứ: 438649

Trực tuyến: 28

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên