Danh mục thông báo của giảng viên

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 26/04/2017 Báo nghỉ lớp lập trình java và lập trình hướng đối tượng (Trần Thu Thủy)
Lớp lập trình java tiết 1-2 và lớp lập trình hdtuong tiết 3-4 học ngày 27/4/2017 nghỉ học do gv bận. Học bù cô thông báo sau.
2 26/04/2017 Lịch bảo vệ đồ ân cơ cở thầy cường (Võ Hùng Cường)
Các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở (thầy cường) bảo vệ đồ án lúc 15h00 thứ 6 ngày 28/4 tại phòng A402

3 19/04/2017 Báo nghỉ lớp Phần cứng hệ thống nhúng (Dương Ngọc Pháp)
Thứ Sáu 21/04/2017 lớp Phần cứng hệ thống nhúng (LT & TH) nghỉ học do GV bận. Lịch học bù sẽ thông báo vào buổi học tuần tiếp theo.
4 17/04/2017 Báo nghỉ Lập trình vi điều khiển (LT&TH) 18/04/2017 (Dương Ngọc Pháp)
Lớp hp lập trình vi điều khiển (LT&TH) nghỉ học sáng thứ 4 ngày 18/04/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.
5 17/04/2017 Thông báo nghỉ học lớp Java 17/04/2017 (Nguyễn Thế Xuân Long)
Sáng lớp nghỉ, lịch học bù sẽ thông báo sau
6 16/04/2017 Thông báo nghỉ học_học bù lớp CSDL_16CLC (Trần Thị Kiều)
Thông báo lớp CSDL_16CLC nghỉ học tiết 1-2 ngày 17/4.
Lịch học bù vào lúc tiết 1-2 chủ nhật ngày 23/4 (bắt đầu lúc 8h00).
Lưu ý: Lớp sẽ thi giữa kỳ vào thời gian bù nên yêu cầu tất cả sinh viên đi đầy đủ.
Thân,
7 13/04/2017 Nghỉ học lớp Phần cứng hệ thống hệ thống nhúng (Dương Ngọc Pháp)
Thứ Sáu - 14/04/2017 - Tiết 1->4 - Phòng A204
8 13/04/2017 Nghỉ học lớp thực hành Ctdl> thầy cường (Võ Hùng Cường)
2 Lớp thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật sáng thứ 5 nghỉ học.
Thầy cường
9 11/04/2017 Báo nghỉ lớp TH ATHTTT và TH JAVA ngày 11/4/2017 (Trần Thu Thủy)
Lớp chiều nay ngày 11/4/2017 nghỉ nhé. Lịch học bù cô gặp lớp mình sẽ thôgs nhất sau.
Trân trọng
10 07/04/2017 Thông báo đến các bạn làm đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành (Hà Thị Minh Phương)
Đề nghị các bạn làm đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành liên lạc với giáo viên để báo cáo, giáo viên đã gửi mail đến từng cá nhân thông báo, đề nghị các bạn nghiêm túc thực hiện.
 

Lượt truy cập thứ: 313254

Trực tuyến: 6

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên