Danh mục thông báo của giảng viên

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 08/11/2017 Thông báo các bạn sinh lớp học Kỹ thuật lập trình nhóm 2 cô Phương nghỉ học ngày 12/8/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Thông báo các bạn sinh lớp học Kỹ thuật lập trình 2 cô Phương nghỉ học thứ 5 ngày 12/8/2017 tiết 6-9.
2 07/11/2017 Thông báo nghỉ học học phần HQTCSDL(LT&TH) chiều t4 ngày 8/11/2017 (Trần Thị Kiều)
Thông báo nghỉ học học phần HQTCSDL(LT&TH) chiều t4 ngày 8/11/2017.
Lịch học bù thông báo sau.
Thân,
3 07/11/2017 Thông báo nghỉ lớp quản trị mạng 3 học ngày 7/11 tiết 6-7 (Trần Thu Thủy)
Chiều nay lớp nghỉ học do cô bận việc. Mong các bạn thông cảm
4 06/11/2017 Thông báo lớp anh văn chuyên ngành cô Phương nghỉ học sáng thứ 2, ngày 611/2017 ()
Các bạn lớp AVCN cô Phương nghỉ học sáng thứ 2 ngày 6/11/2017 tiết 1-2. Phòng 401
5 05/11/2017 Thông báo lớp anh văn chuyên ngành cô Phương nghỉ học sáng thứ 2, ngày 611/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Các bạn lớp AVCN cô Phương nghỉ học sáng thứ 2 ngày 6/11/2017 tiết 1-2. Phòng 401
6 01/11/2017 Thông báo nghỉ học học phần HQTCSDL chiều t4 ngày 1/11 (Trần Thị Kiều)
Thông báo nghỉ học học phần HQTCSDL chiều t4 ngày 1/11. Lịch học bù thông báo sau.
Thân,
7 01/11/2017 Thông báo thay đổi thời gian gặp GVHD-GV Trần Thu Thủy- tuần 13 (Trần Thu Thủy)
Tuần này các bạn gặp gv vào tiết 7-8 ngày 2/11 phòng A314 thay cho lịch đã thống nhất trước đó.
Thay đổi này chỉ áp dụng cho tuần 13
Trân trọng thông báo.

8 30/10/2017 Thông báo các bạn sinh lớp học C#(3), (4),(5) (Cô Phương) đi học bù ngày 30/10/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Thông báo các bạn sinh lớp học C#(3), (4),(5) (Cô Phương) đi học bù ngày 30/10/2017 lúc 15h45 tại phòng A103.
9 26/10/2017 Thông báo các bạn sinh lớp học C#(3), (4),(5) (Cô Phương) đi học bù ngày 27/10/2017 và nghỉ học thứ 7 ngày 28/10/2017 (Hà Thị Minh Phương)

Thông báo các bạn sinh lớp học C#(3), (4),(5) (Cô Phương) đi học bù ngày 27/10/2017 tiết 1-2 phòng A103 và được nghỉ học thứ 7 ngày 28/10/2017 do giáo viên bận công tác.
10 26/10/2017 Thông báo lịch gặp GVHD đồ án chuyên ngành - Tuần 12 (Trần Thị Kiều)
Lịch gặp GVHD tuần này (Thứ 5 - 26/10) dời sang thứ 5 tuần sau gặp luôn nhé các bạn SV. Có trao đổi gì thì các bạn mail cho cô.
Thân,
 

Lượt truy cập thứ: 373508

Trực tuyến: 10

Tài liệu hiện có: 35

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên