Danh mục thông báo của giảng viên

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 03/07/2017 Thông báo đến các bạn làm Đồ án chuyên ngành (học lại) (Dương Ngọc Pháp)
Sáng thứ Tư 05/07/2017 lúc 08h00 sẽ bảo vệ tại phòng A202.
Các bạn chú ý có mặt đầy đủ, đúng giờ, in báo cáo như đã yêu cầu chỉnh sửa, chuẩn bị sẵn kết quả mô phỏng để bảo vệ.
2 26/06/2017 Thông báo cho các bạn làm Đồ Án Chuyên Ngành (học lại ) (Trần Thu Thủy)

Các bạn nộp báo cáo tổng kết cho cô trước ngày thứ 5 29/6. Bạn nào không nộp sẽ không được bảo vệ. Nộp qua mail tranthuthuy@itf.udn.vn
Nhận được mail báo cáo cô sẽ tbao thời gian bảo vệ
Trân trọng.
3 09/06/2017 Thông báo đến các bạn làm đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành (Hà Thị Minh Phương)
Đề nghị các bạn nộp đồ án đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành cho giáo viên vào sáng thứ 2 (12/6/2017)
4 07/06/2017 Thông báo lịch hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, kỹ năng chuyên ngành, thực tập (tuần 44) (Dương Thị Mai Nga)
Thời gian hướng dẫn các đồ án Tuần 44 (5/6 - 9/6):
7h30 - 9h30 thứ 6 (9/6) tại phòng A314
5 06/06/2017 Thông báo cho các sinh viên làm tốt nghiệp do thầy Thái hướng dẫn (Lê Minh Thái)
Các em hoàn tất đồ án, bài tập kỹ năng chuyên ngành. Làm báo cáo theo mẫu của khoa.
Chiều thứ Sáu, ngày 09/06/2017, thầy sẽ duyệt và góp ý các báo cáo để các em chỉnh sửa. In và nộp theo thông báo của khoa.
6 05/06/2017 Thời gian duyệt thông đồ án chuyên ngành (GV VÕ Hùng Cường) (Võ Hùng Cường)
Các bạn sinh viên làm đồ án chuyên ngành in báo cáo mang lên thầy duyệt vào sáng ngày 06/06/2017 Tại Phòng A312 từ 8h00 đến 10h00
"Sinh viên mang theo báo cáo đã in hoàn chỉnh và demo sản phẩm."
7 04/06/2017 Thông báo đến lớp ĐATN và HPKN (Trần Thị Kiều)
1. Đối với lớp ĐATN: 9h00 thứ 4 ngày 7/6 tại phòng A312 or A314 gặp GV để thông đồ án lần cuối. Mang theo báo cáo ( in 2 mặt để GV đọc or file mềm trong máy tính), demo, slide báo cáo thử trước GVHD.
2. Đối với lớp HPKN: 10h00 thứ 4 ngày 7/6 gặp GV tại phòng A312 or A314. Mang theo báo cáo ( in 2 mặt để GV đọc or file mềm trong máy tính), demo.

Lưu ý: Sau khi thông đồ án lần cuối vào ngày 7/6. Ngày 9/6 tất cả lớp ĐATN, HPKN mang báo cáo + đĩa để GV ký và nộp báo cáo tại vp Khoa. Những ai chưa được thông vào ngày 7/6 GV sẽ không ký với bất cứ lý do gì. Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc.
- Lịch gặp GV vào sáng thứ 2 tuần này sẽ dời lại vào thứ 4 như thông báo trên.
Thân,
8 04/06/2017 Thông báo đến lớp ĐATN và HPKN ()
1. Đối với lớp ĐATN: 9h00 thứ 4 ngày 7/6 tại phòng A312 or A314 gặp GV để thông đồ án lần cuối. Mang theo báo cáo ( in 2 mặt để GV đọc or file mềm trong máy tính), demo, slide báo cáo thử trước GVHD.
2. Đối với lớp HPKN: 10h00 thứ 4 ngày 7/6 gặp GV tại phòng A312 or A314. Mang theo báo cáo ( in 2 mặt để GV đọc or file mềm trong máy tính), demo.

Lưu ý: Sau khi thông đồ án lần cuối vào ngày 7/6. Ngày 9/6 tất cả lớp ĐATN, HPKN mang báo cáo + đĩa để GV ký và nộp báo cáo tại vp Khoa. Những ai chưa được thông vào ngày 7/6 GV sẽ không ký với bất cứ lý do gì. Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc.
- Lịch gặp GV vào sáng thứ 2 tuần này sẽ dời lại vào thứ 4 như thông báo trên.
Thân,
9 31/05/2017 Thông báo đến các bạn lớp Java - lớp GV Hà Thị Minh Phương (Hà Thị Minh Phương)
Các bạn xem nội dung trong file đính kèm để chuẩn bị báo cáo.

Liên kết: http://www.mediafire.com/file/j3d6j1izkuwekgy/Java.docx
10 31/05/2017 Thông báo đến các bạn lớp Java - lớp GV Hà Thị Minh Phương ()
Các bạn xem nội dung trong file đính kèm của GV gửi để chuẩn bị báo cáo.

Liên kết: http://www.mediafire.com/file/j3d6j1izkuwekgy/Java.docx
 

Lượt truy cập thứ: 342972

Trực tuyến: 4

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên