Danh mục thông báo của giảng viên

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 22/09/2017 Thông báo các bạn sinh lớp học C#(3) và (4) (Cô Phương) nghỉ học ngày 23/9/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Thông báo các bạn sinh lớp học C#(3) và (4) (Cô Phương) nghỉ học ngày 23/9/2017 (tiết 1-4 và tiết 6-9)
2 17/09/2017 Thông báo các bạn sinh lớp Anh văn chuyên ngành(2) cô Phương được nghỉ sáng thứ 2 ngày 18/9/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Thông báo các bạn sinh lớp Anh văn chuyên ngành(2) cô Phương được nghỉ sáng thứ 2 ngày 18/9/2017 tiết 1-2 phòng 401

3 06/09/2017 Thông báo lớp PT&TK hệ thống sáng thứ Năm, 07/09/2017 (Lê Minh Thái)
Lớp PT&TK hệ thống sáng thứ 5, 07/09/2017 nghỉ học do thầy đi dự hội nghị ở ĐHĐN
4 07/08/2017 Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương) ngày 7/8/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Chiều thứ 2 (7/8/2017) các bạn đi thi cuối kỳ lúc 14h tại phòng A102 như lịch giáo viên đã thông báo tuần trước.
5 30/07/2017 Thông báo các bạn lớp C# hè cô Phương ngày 31/7/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Các bạn C# hè nghỉ học vào thứ 2 ngày 31/7/2017. Thứ 3 các bạn đi học bình thường theo lịch
6 27/07/2017 Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương) ngày 28/7/2017 ()
Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương)đi học vào sáng thứ 6 ngày 28/7/2017 lúc 8h phòng A102
7 27/07/2017 Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương) ngày 28/7/2017 (Hà Thị Minh Phương)
Thông báo các bạn sinh lớp học hè môn C# (Cô Phương)đi học vào sáng thứ 6 ngày 28/7/2017 lúc 8h phòng A102
8 03/07/2017 Thông báo đến các bạn làm Đồ án chuyên ngành (học lại) (Dương Ngọc Pháp)
Sáng thứ Tư 05/07/2017 lúc 08h00 sẽ bảo vệ tại phòng A202.
Các bạn chú ý có mặt đầy đủ, đúng giờ, in báo cáo như đã yêu cầu chỉnh sửa, chuẩn bị sẵn kết quả mô phỏng để bảo vệ.
9 26/06/2017 Thông báo cho các bạn làm Đồ Án Chuyên Ngành (học lại ) (Trần Thu Thủy)

Các bạn nộp báo cáo tổng kết cho cô trước ngày thứ 5 29/6. Bạn nào không nộp sẽ không được bảo vệ. Nộp qua mail tranthuthuy@itf.udn.vn
Nhận được mail báo cáo cô sẽ tbao thời gian bảo vệ
Trân trọng.
10 09/06/2017 Thông báo đến các bạn làm đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành (Hà Thị Minh Phương)
Đề nghị các bạn nộp đồ án đồ án cơ sở, kỹ năng chuyên ngành cho giáo viên vào sáng thứ 2 (12/6/2017)
 

Lượt truy cập thứ: 355116

Trực tuyến: 9

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên