Danh mục thông báo của giảng viên

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 11/04/2018 Thông báo nghỉ học và học bù lớp Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành (1) (Dương Thị Mai Nga)
Thông báo tới lớp học phần Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành (1)
1. Lớp nghỉ học ngày thứ 4 (18/4/2018)
2. Lớp học bù vào ngày thứ 3 (17/4/2018), 7h30 tại phòng A403
2 11/04/2018 Thông báo lịch gặp GVHD đồ án Thầy Cường (Võ Hùng Cường)
Thứ 5 ngày 12/4 Thầy Cường có việc bận, nên các bạn làm đồ án gửi báo cáo qua email của thầy: vhcuongdn@gmail.com
3 27/03/2018 Thông báo nghỉ cho các lớp học ngày thứ 4 của cô Trần Thu Thuỷ (Trần Thu Thủy)
Ngày 28/3/2018 các bạn học cô NGHỈ HỌC. thân
4 20/03/2018 Thông báo thay đổi lịch hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, Kỹ năng chuyên ngành (Dương Thị Mai Nga)
Thông báo thay đổi lịch hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, Kỹ năng chuyên ngành, cụ thể như sau:
Tuần 33: Thứ 5, 9h30 - 11h00, phòng A102
Thứ 6, 9h30 - 11h00, phòng A103
Từ tuần 34:
Thứ 5, 9h30 - 11h00, phòng A102
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô qua email: dtmnga@cit.udn.vn
5 08/03/2018 V/v nghỉ học các lớp học HTML5 và PHP ngày 10/3/2018 (Nguyễn Anh Tuấn)
Thông báo v/v nghỉ học các lớp học HTML5 và PHP ngày 10/3/2018 (thứ 7). Lý do: Giảng viên đi công tác tư vấn tuyển sinh. Thời gian học bù sẽ được thông báo sau.
Các em theo dõi fanpage để biết bài tập thực hành web thường xuyên.
6 04/03/2018 Thông báo các bạn sinh lớp học C#(1), (2) (Cô Phương) nghỉ học chiều thứ 2 ngày 5/3/2018 (Hà Thị Minh Phương)
Các bạn lớp môn C#(1), (2) (Cô Phương) nghỉ học chiều thứ 2 ngày 5/3/2018.
Đi học bù vào sáng thứ 7 ngày 10/3/2018

7 02/03/2018 Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Mạng và thiết bị mạng học tiết 6-7 ngày 2/3/2018 (Trần Thu Thủy)
Cô ốm nên chiều nay lớp nghỉ học lt và thực hành nhé.
8 30/01/2018 Thông báo nghỉ học lớp An ninh mạng lt-th học ngày 31/01/2018 (Trần Thu Thủy)
Chiều mai lớp An Ninh Mạng nghỉ học lý thuyết và thực hành. Cô sẽ sắp xếp bù và tbao sau.
9 25/01/2018 Thông báo Nghỉ học lớp Đồ họa máy tính 2 - tuần 25 (Nguyễn Đức Hiển)
Do giáo viên bận công tác nên lớp Đồ họa máy tính 2, tiết 1-2 & 3-4, sáng thứ sáu, tuần 25, ngày 26/01/2018 được nghỉ. Lịch học bù sẽ thông báo sau.
10 25/01/2018 Thông báo Nghỉ học Lớp Lập trình hướng đối tượng với Java 1&2 (Nguyễn Đức Hiển)
Do giáo viên bận công tác nên các lớp Lập trình hướng đối tượng với Java 1&2, tiết 6,7 & 8,9, chiều thứ sáu, tuần 25, ngày 26/01/2018 được nghỉ. Lịch học bù sẽ thông báo sau.
 

Lượt truy cập thứ: 411849

Trực tuyến: 11

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên