Danh mục thông báo của Văn phòng Khoa

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 19/10/2018 Thông báo lịch gặp GVHD đồ án chuyên ngành ()
Khoa thông báo lịch hướng dẫn cho sv làm đồ án chuyên ngành, đối với những sv mà GVHD chưa đăng lịch thì sv phải liên hệ với GVHD để xin lịch
*Lưu ý: đến hết ngày 27/10/2018 nếu sv chưa gặp GVHD để xác nhận đề tài thì sẽ bị hủy
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/12oaW11VJj39dV-KhQuKGBjg_JeCnF_CV/view?usp=sharing
2 17/10/2018 TB V/v khẩn trương đăng ký nơi thực tập (Lê Thị Diệu)
Khoa TB cho những sv nào chưa đăng ký nơi thực tập thì khẩn trương đăng ký để khoa làm giấy giới thiệu
Hạn cuối : ngày 31/10/2018
3 12/10/2018 TB cho sv đăng ký học phần Đồ án chuyên ngành ()
Khoa thông báo cho sv đăng ký học phần đồ án chuyên ngành với nội dung như sau:
- Từ ngày 12 đến ngày 19/10/2018 sv gặp GVHD để xác nhận đề tài
-Ngày 10/12/2018 sv phải hoàn thành xong đồ án
SV xem file đính kèm để biết danh sách và GVHD
Mọi thắc mắc phản hồi về VPK
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1RTrqut2MLjCwYJkR0O8fP4vlzauv0FML/view?usp=sharing
4 11/10/2018 TB cho sv đăng ký học phần chuyên đề ( (Lê Thị Diệu)
TB cho sv đăng ký học phần chuyên đề (Lê Thị Diệu)
Khoa thông báo cho sv khóa 16 và những khóa trước đăng ký học phần chuyên đề sẽ tập trung học vào các ngày sau:
-20/10/2018 (cả ngày thứ 7) tại phòng A403
-27/10/2018 (cả ngày thứ 7)tại phòng A403
5 04/10/2018 Tham gia ngày Tuyển dụng thực tập của Cty Enclave (Nguyễn Đức Hiển)
Khoa CNTT sẽ phối hợp với Cty Enclave tổ chức Ngày tuyển dụng thực tại trường vào ngày 13/10/2018 (thứ Bảy), lịch cụ thể:
- Informative Session: 8:00 AM to 9:30 AM (The Lecture Hall)
- English Exam: 9:30 AM to 11:30 AM (Room A212 and A214)
- Lunch Break: 11:30 AM to 12:00 PM (The Lecture Hall)
- Technical Exam: 12:00 PM to 2:00 PM (Room A212 and A214)
Đây là hoạt động bắt buộc dành cho các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của khoa CNTT. Vì vậy đề nghị tất cả sinh viên khóa 16 và những sinh viên khóa trước chuẩn bị làm thực tập tốt nghiệp phải đăng ký và có mặt tham gia.
Link đăng ký: https://goo.gl/forms/fzOJkRawm0pjuWsw2
6 02/10/2018 TB tuyển dụng thực tập của công ty Enclave (Lê Thị Diệu)
Khoa thông báo cho toàn thể sv khóa 16 và những sv khóa trước tham gia test tuyển thực tập của công ty Enclave
Thời gian: 13/10/2018 (thứ 7 cả ngày )
Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
7 02/10/2018 TB cho sv đăng ký học phần chuyên đề (Lê Thị Diệu)
Khoa thông báo cho sv khóa 16 và những khóa trước đăng ký học phần chuyên đề sẽ tập trung học vào các ngày sau:
-20/10/2018 (cả ngày thứ 7) tại phòng A403
-27/10/2018 (cả ngày thứ 7)tại phòng A403
8 28/09/2018 TB V/v đăng ký nơi thực tập chuyên môn đối với sv khóa 16 và những sv khóa trước ()
Thông báo đăng ký thực tập chuyên môn đối với sv khóa 16 và những sv khóa trước. Theo kế hoạch đào tạo thực tập chuyên môn sẽ được thực hiện trong 4 tuần(24/12/2018 đến 20/01/2019)
- Yêu cầu sv phải tự liên hệ nơi thực tập ( sv vào link để đăng ký họ tên, mã sv, lớp, ngày sinh và nơi thực tập sau đó bấm gửi đi để khoa làm giấy giới thiệu.
-Hạn cuối đăng ký: 31/10/2018
-Mọi thắc mắc liên hệ VPK hoặc ĐT: 02363667118
Liên kết: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBsSMqaukQaO-mMIdvy2JjhWcaTUqFA98wU6Wm8slWr3TZg/viewform?c=0&w=1
9 27/09/2018 TB V/v thực hiện kỹ năng chuyên ngành (học lại) ()
Khoa thông báo cho sv đăng ký học phần kỹ năng chuyên ngành(học lại)
-SV gặp trực tiếp GVHD để xác nhận đề tài ( 27/09/2018 đến 3/10/2019)
-Thời gian thực hiện đồ án: (8 tuần) từ 4/10/2018 đến 4/12/2018
( Lưu ý: Đối với sv chưa nộp học phí thì khẩn trương nộp trong tuần 1, nếu trong tuần đầu chưa nộp thì phòng đào tạo sẽ hủy danh sách)
-SV xem danh sách GVHD trong file đính kèm
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/11ciTr3IfpfV2UfJxoKb76OiROpPzjIbR/view?usp=sharing
10 27/09/2018 TB V/v thực hiện kỹ năng chuyên ngành (học lại) ()
Khoa thông báo cho sv đăng ký học phần kỹ năng chuyên ngành học lại
- SV gặp trực tiếp GVHD để xác nhận đề tài (từ 27/09/2018 đến 3/09/2018)
-Thời gian thực hiện Đồ án: từ ngày 04/09/2018 đến ngày 04/11/2018

SV xem danh sách GVHD tại file đính kèm
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/11ciTr3IfpfV2UfJxoKb76OiROpPzjIbR/view?usp=sharing
 

Lượt truy cập thứ: 450942

Trực tuyến: 4

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên