Danh mục thông báo của Văn phòng Khoa

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 17/03/2017 Giới thiệu sản phẩm phần mềm (Lê Minh Thái)
Chiều thứ Ba, 21/03/2017, lúc 13h30 tại phòng A301, GV Lê Minh Thái giới thiệu về các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong thực tiễn (Quản lý bán hàng, Nhà hàng-Cafe-Karaoke, Khách sạn). Khoa mời các giảng viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.
2 17/03/2017 Thông báo đăng ký đề tài Kỹ năng chuyên ngành (Lê Minh Thái)
Các sinh viên đã đăng ký học phần Kỹ năng chuyên ngành vào website khoa đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn. Thời gian đăng ký từ 17/03/2017 đến 24/03/2017. Sinh viên nên liên hệ trước với giảng viên để chọn người hướng dẫn và đề tài dự kiến.
3 16/03/2017 Tập trung sinh viên tham gia buổi Kiến tập Hướng nghiệp tại FPT-Software Đà Nẵng (Nguyễn Đức Hiển)
Khoa CNTT phối hợp với FPT-Software Đà Nẵng tổ chức buổi Kiến tập và Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên CNTT của trường vào buổi sáng ngày 21/03/2017.
Khoa yêu cầu tất cả sinh viên Khóa 14 và Khóa 15 tập trung tại Hội trường của trường lúc 8h00 sáng ngày 21/03/2017 để GVCN điểm danh theo sách lớp và hướng dẫn đi sang Tòa nhà FPT-Software Đà Nẵng.
Đây là hoạt động bắt buộc trong kế hoạch Học kỳ của Khoa CNTT. Đề nghị tất cả sinh viên Khoa 14 và Khóa 15 nghiêm túc thực hiện.
4 12/03/2017 Thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp (Lê Minh Thái)
Khoa đã phân công sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực hiện Đồ án tốt nghiệp. Các thầy cô và các em xem yêu cầu quản lý chuyên môn trong tệp đính kèm để thực hiện. Các em sinh viên đăng nhập vào site để xem thông tin về giảng viên hướng dẫn và lịch hướng dẫn./.
Tệp đính kèm: Kehoach_DATN_1620.pdf
5 12/03/2017 Thông báo thực hiện đồ án cơ sở (Lê Minh Thái)
Khoa đã phân công sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực hiện Đồ án cơ sở. Các thầy cô và các em xem yêu cầu quản lý chuyên môn trong tệp đính kèm để thực hiện. Các em sinh viên đăng nhập vào site để xem thông tin về giảng viên hướng dẫn và lịch hướng dẫn./.
Tệp đính kèm: Kehoach_DACS_1620.pdf
6 09/03/2017 Thông báo nghỉ học lớp Lập trình hướng đối tượng 4 (Lê Thị Diệu)
Thông báo lớp Lập trình hương đối tượng 4 nghỉ học tiết 3-4 ngày 09/03/2017 do cô Thủy dạy, lí do cô bị ốm, cô sẽ thông báo dạy bù sau
7 06/03/2017 Danh sách sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp (Lê Minh Thái)
Danh sách chính thức có 58 sinh viên.

Khoa nhận được danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp của phòng ĐT và NCKH (danh sách kèm theo). SV nào có điểm tích lũy trên 2.5 nhưng không có tên thì liên hệ với phòng Đào tạo. Các sinh viên có tên vào website khoa để đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn từ 27/02/2017 đến 05/03/2017. Định làm đồ án với giảng viên nào, sinh viên nên liên hệ trước với giảng viên đó về đề tài dự kiến của mình.
Tệp đính kèm: ds_DoAn_1620_ct.xls
8 02/03/2017 Học bổng tiếng Anh MGM (Lê Minh Thái)
Các em xem thông báo kèm theo
Tệp đính kèm: Hocbong_MGM.doc
9 27/02/2017 Thông báo đăng ký Đồ án cơ sở (Lê Thị Diệu)
Các em sinh viên khóa 14 chưa làm Đồ án cơ sở,sinh viên khóa 15 đăng ký học phần 'Đồ án cơ sở' thì cần phải đăng nhập và đăng ký tên đề tài, giảng viên hướng dẫn từ ngày 27/2/2017 đến ngày 03/03/2017. Sau đó khoa sẽ phân công và triển khai thực hiện
10 13/02/2017 Thời gian thi kỹ năng chuyên ngành dành cho sv học lại (Lê Thị Diệu)
Khoa thông báo thời gian thi kỹ năng chuyên ngành dành cho sv học lại như sau:
Thời gian thi :7h30 thứ 2 ngày 20/02/2017
Các em liên hệ với HVHD để duyệt đồ án , không cần nộp cho văn phòng khoa, đến ngày thi mang theo đồ án đi thi
 

Lượt truy cập thứ: 288508

Trực tuyến: 10

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 9