Danh mục thông báo của Văn phòng Khoa

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 26/03/2018 V/v thực hiện đồ án cơ sở (Lê Thị Diệu)
Khoa đã phân công giảng viên hướng dẫn đồ án cơ sở
Thời gian thực hiện: 04 tuần( từ ngày 01/04/2018 đến ngày 28/04/2018)
Các em sinh viên đăng nhập vào website khoa để biết giảng viên và lịch hướng dẫn
2 26/03/2018 V/v thực hiện đồ án chuyên ngành(học lại) (Lê Thị Diệu)
Khoa đã phân công giảng viên hướng dẫn đồ án chuyên ngành(học lại)
Thời gian thực hiện: 8 tuần(từ 01/04/2018 đến 30/05/2018)
Các em sinh viên đăng nhập vào website khoa để biết giảng viên và lịch hướng dẫn
3 12/03/2018 v/v Thực hiện đồ án các học phần tốt nghiệp (Lê Minh Thái)
Khoa đã phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và đồ án kỹ năng chuyên ngành. Các em sinh viên đăng nhập vào website khoa để biết giảng viên và lịch hướng dẫn, thực hiện đồ án như kế hoạch đã thông báo./.
4 27/02/2018 Thông báo kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 (Lê Minh Thái)
Sinh viên khóa 2015 vào website khoa đăng ký giảng viên hướng dẫn và tên đề tài dự kiến của đồ án tốt nghiệp hoặc đồ án kỹ năng chuyên ngành từ ngày 01/03/2018 đến 07/03/2018.
Kế hoạch thực hiện xem chi tiết trong tệp kèm theo
Tệp đính kèm: Kehoach_DATN_1720.pdf, Kehoach_KNCN_1720.pdf
5 08/02/2018 Thông báo cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối (Lê Thị Diệu)
Hiện nay Công ty Gamelotf đang có nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên tập sự cho những sinh viên năm cuối, để biết rõ nội dung cụ thể hơn các em sinh viên vào file dưới đây để xem
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1OLEgs2UI_70kWhu55lJsGSPvWkHb1Vl1/view?usp=sharing
6 29/01/2018 TB thời gian thi kỹ năng chuyên ngành(học lại) (Lê Thị Diệu)
Khoa thông báo thời gian thi kỹ năng chuyên ngành học lại với những nội dung như sau:
- Thời gian thi: bắt đầu từ ngày 29/01/2018- 2/2/2018
- Trong khoảng thời gian trên sv liên hệ trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn để được chấm báo cáo
Sau ngày 2/2/2018 khoa sẽ nộp điểm về phòng Đào tạo nên mọi sự chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm
7 18/01/2018 TB V/v thay đổi GV chấm báo cáo thực tập chuyên môn (Lê Thị Diệu)
Khoa thông báo cho những sv do thầy Nguyễn Anh Tuấn chấm báo cáo sẽ được chuyển sang cho những GV khác chấm, sv vào đường line sau đây để xem danh sách
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1fV6FUg_GdHWSr-OayWdE7uMg5mFE_2dt/view?usp=sharing
8 12/01/2018 Khoa thông báo cho sinh viên thực tập ()
Khoa thông báo đến ngày 14/01/2018 là hết hạn thực tập. Tuy nhiên có những doanh nghiệp yêu cầu sv thực tập với thời gian kéo dài so với qui định của nhà trường.Vì vậy khoa thông báo cho những sv nào rơi vào trường hợp kéo dài đợt thực tập như trên thì vẫn nộp bài và báo cáo đúng thời gian khoa thông báo, và sv phải làm tờ nhận xét có xác nhận của nơi thực tập. Sau khi báo cáo thì vẫn có thể tiếp tục đợt thực tập
9 11/01/2018 TB ( MỚI NHẤT) về thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 ()
Khoa thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn với những nội dung như sau:
- Thời gian nộp báo cáo: 17-18/01/2018(thứ 4, 5)
- Thời gian báo cáo: 13h30 ngày 19/01/2018 ( chiều thứ 6)
Các em sv vào xem danh sách và số phòng thi bên dưới
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/17YzmFUklYKSKGiHnh4sZmFmlhemvPqJ5/view?usp=sharing
10 11/01/2018 Thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 ()
Khoa thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 với những nội dung như sau:
- Thời gian nộp báo cáo: 17-18/01/2018(thứ tư,năm)
- Thời gian báo cáo: 19/01/2018 ( thứ sáu)
Các em sv vào line sau để xem biểu mẫu quy định thể thức làm báo cáo)
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1U1skWwJbcWEAKbsb2F3YXv9P540YsTUn/view?usp=sharing
 

Lượt truy cập thứ: 411846

Trực tuyến: 9

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên