Danh mục thông báo của Văn phòng Khoa

Trang

 

TT Ngày Thông báo
1 18/01/2018 TB V/v thay đổi GV chấm báo cáo thực tập chuyên môn (Lê Thị Diệu)
Khoa thông báo cho những sv do thầy Nguyễn Anh Tuấn chấm báo cáo sẽ được chuyển sang cho những GV khác chấm, sv vào đường line sau đây để xem danh sách
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1fV6FUg_GdHWSr-OayWdE7uMg5mFE_2dt/view?usp=sharing
2 12/01/2018 Khoa thông báo cho sinh viên thực tập ()
Khoa thông báo đến ngày 14/01/2018 là hết hạn thực tập. Tuy nhiên có những doanh nghiệp yêu cầu sv thực tập với thời gian kéo dài so với qui định của nhà trường.Vì vậy khoa thông báo cho những sv nào rơi vào trường hợp kéo dài đợt thực tập như trên thì vẫn nộp bài và báo cáo đúng thời gian khoa thông báo, và sv phải làm tờ nhận xét có xác nhận của nơi thực tập. Sau khi báo cáo thì vẫn có thể tiếp tục đợt thực tập
3 11/01/2018 TB ( MỚI NHẤT) về thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 ()
Khoa thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn với những nội dung như sau:
- Thời gian nộp báo cáo: 17-18/01/2018(thứ 4, 5)
- Thời gian báo cáo: 13h30 ngày 19/01/2018 ( chiều thứ 6)
Các em sv vào xem danh sách và số phòng thi bên dưới
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/17YzmFUklYKSKGiHnh4sZmFmlhemvPqJ5/view?usp=sharing
4 11/01/2018 Thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 ()
Khoa thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 với những nội dung như sau:
- Thời gian nộp báo cáo: 17-18/01/2018(thứ tư,năm)
- Thời gian báo cáo: 19/01/2018 ( thứ sáu)
Các em sv vào line sau để xem biểu mẫu quy định thể thức làm báo cáo)
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1U1skWwJbcWEAKbsb2F3YXv9P540YsTUn/view?usp=sharing
5 11/01/2018 TB thời gian Báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 ()
Khoa thông báo thời gian báo cáo thực tập chuyên môn năm 2017 với những nội dung như sau:
-Thời gian nộp báo cáo: 17-18/01/108 ( thứ tư,năm)
-Thời gian báo cáo : 7h30 ngày 19/01/2018 ( sáng thứ 6)
Các em sv vào các mục dưới đây để xem biểu mẫu làm báo cáo
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1U1skWwJbcWEAKbsb2F3YXv9P540YsTUn/view?usp=sharing
6 08/01/2018 Thông báo thời gian thi đồ án cơ sở(học lại) (Lê Thị Diệu)
- Hôm nay ngày 08/01/2018 đã hết thời hạn thực hiện đồ án cơ sở(học lại) vì vậy khoa thông báo thời gian thi như sau:
+ SV liên hệ trực tiếp với GV để duyệt đồ án,thời gian chấm giao động từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/2018, quá thời gian quy định trên khoa hoàn toàn không chịu trách nhiệm
7 21/12/2017 Thực tập và làm tốt nghiệp tại Misa (Lê Minh Thái)
Công ty Misa kinh doanh các phần mềm quản lý, cần tuyền 5 sinh viên CNTT thực tập và làm tốt nghiệp tại công ty. Em nào có muốn, liên hệ với thầy Trưởng khoa.
8 14/12/2017 Thông báo cho sv thực hiện kỳ thực tập năm 2017 (Lê Thị Diệu)
Khoa đã phân công GV quản lý, theo dõi sv trong suốt quá trình thực tập TN 2017
Các em vào file Excell để biết GV phụ trách quản lý của mình để tiện trao đổi trong quá trình thực tập.
Chúc các em có một kỳ thực tập thật tốt!
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/169MDlHPrKP3EH159lAuLUybFklUmvdsL/view?usp=sharing
9 06/12/2017 TB cho sv đăng ký Đồ án cơ sở(học lại ) (Lê Thị Diệu)
Khoa TB cho những SV đăng ký Đồ án cơ sở( học lại)
Thời gian thực hiện: 7/12/2017 đến 7/01/2018
Các SV vào link để xem danh sách, GVHD
Liên kết: http://drive.google.com/file/d/1dOK-88rfSVA5DcuOB78Z6RhIy9zxpc9N/view?usp=sharing
10 06/12/2017 TB cho sv đăng ký Kỹ năng chuyên ngành(học lại ) (Lê Thị Diệu)
Khoa TB cho những sv đăng ký thi kỹ năng CN ( học lại)
Thời gian thực hiện: từ 7/12/2017 đến 5/02/2018
Các sv vào link để xem danh sách, GVHD
Liên kết: http://docs.google.com/spreadsheets/d/1rMoO7irN67pDBDZtM1z5tV1RhcVpuTK0Mv8BAj2Ux6Y/edit?usp=sharing
 

Lượt truy cập thứ: 386891

Trực tuyến: 1

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên