Kiến tập Enclave

Kiến tập, thực tập là một phần bắt buộc trong quá trình đào tạo ở bậc đại học, đặc biệt là đối với những chương trình đào tạo có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Mục tiêu của việc tổ chức kiến tập, thực tập là tạo điều kiện cho sv được tiếp cận môi trường làm việc thực, có cơ hội quan sát, hiểu được những yêu cầu của nghề nghiệp và tự lượng giá những ưu khuyết của bản thân để có kế hoạch phát huy, khắc phục trước khi thực sự bước vào môi trường làm việc thực tế. Vậy phải làm sao để nâng cao hiệu quả của việc kiến tập, thực tập? Câu trả lời rất đơn giản: cần làm theo kiểu thông minh - SMART - có nghĩa là: Specific (mục tiêu phải cụ thể), Measurable (khả lượng), Achievable (khả thi), Results-oriented (định hướng kết quả), và Timely (kịp thời).

Sáng ngày 31/3/2016, 28 sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin đã được tham gia buổi kiến tập tại công ty enclave, một công ty với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tại đây các bạn sinh viên đã được giới thiệu về cách thức làm việc, môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Công ty đã nêu ra các định hướng, các yêu cầu tối thiểu với một kỹ sư công nghệ thông tin. Đã có nhiều câu hỏi được các bạn sinh viên nêu ra trong buổi kiến tập này và sau những câu trả lời và hướng dẫn chân thành của Công ty các bạn đã nhận thức được tầm quan trọng và mục tiêu để phấn đấu trong những năm học còn lại tại nhà trường.

 

Lượt truy cập thứ: 516649

Trực tuyến: 4

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên