Lịch sinh hoạt chuyên môn

TT Thời gian Phòng Nội dung
1 19/04/2016 A314 Báo cáo đề tài: Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý và điều hành hoạt động cấp khoa (Lê Minh Thái)
2 10/05/2016 A314 Báo cáo đề tài: Nghiên cứu giải pháp tích hợp các kiểu khác nhau của tri thức để cải tiến mô hình mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ (Nguyễn Đức Hiển)
3 10/05/2016 A314 Báo cáo đề tài:
+ Nghiên cứu đề xuất sản phẩm ứng dụng mô phỏng hỗ trợ thiết kế sản phẩm phần mềm (Lê Minh Thái)
+ Nghiên cứu ứng dụng Lex/yacc trong hỗ trợ phát sinh mã nguồn (Dương Thị Mai Nga)
+ Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu từ điển bằng phương pháp trích rút dữ liệu từ các kho ngữ liệu (Trần Thị Kiều)
 

Lượt truy cập thứ: 466813

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên